Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Koho má najviac rád?

Pýtala sa pani katechétka na náboženstve: "Deti, koho má Pán Boh najviac rád?"
Jedno dievčatko odpovedalo: "Pán Boh má zo všetkých ľudí najviac rád všetkých."

Žiť dobrý život (citát)

Žiť dobrým životom neznamená žiť bez problémov, ale žiť bez zbytočných problémov.
Nešťastie dolieha na kresťanov rovnako, ako šťastie stretá hriešnych ľudí.

Skutočný život až potom!

V brušku tehotnej ženy sa ocitli tri embryá. Jedno z nich bol malý veriaci, druhé malý pochybovač a tretie malý skeptik.

Farební svätí

Pane, prosím ťa,
daruj mi humor a milosť porozumieť vtipu,
nech mám radosť zo života a dokážem rozdávať radosť aj iným.

Sv. Thomas More

Na hodine náboženstva sa pán farár opýtal detí, kto je podľa nich svätec.

Znamenie Božej lásky

Kristov kríž je neodvolateľný dôkaz
Božej lásky. Práve on sa dotýka srdca,
ktoré je centrom lásky človeka.
Ak sa toto spojenie snažíme nejakým
spôsobom oddeliť, vzniká plytký
hybrid – karikatúra lásky.

V kresťanstve nejde v prvom rade o dokonalé správanie

Kresťanstvo sa na prvom mieste nezaoberá predvádzaním či rozoberaním detailov dokonalého ľudského správania. Prvoradým záujmom kresťanstva je odovzdávanie lásky, ktorá nám ako jediná umožní byť dokonale ľudskými. Keď k tomu príde, dokonalé ľudské správanie príde samé od seba.

Zostať takí, akí sme

Kto v prítomnosti priateľov jednostaj zvažuje slová,
zriedka býva schopný priateľstva.