Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Umenie rozhodnúť sa!

Jestvujú ľudia, ktorí nikdy neprekročia štádium premýšľania. Počujú to i ono, a keď je to už všetko, začnú znovu. Ale nič z toho nie je.

O stopách Pána Boha

Istý francúzsky učenec robil vedecké výskumy na púšti. Za sprievodcu si vybral Araba. Pri západe slnka si Arab rozprestrel na zem koberec a začal predpísané modlitby.

Trpezlivosť (citát)

V tomto živote našim každodenným chlebom musí byť trpezlivosť. A najviac trpezlivosti musíme mať sami so sebou."

sv. František Saleský

Aj nedostatok ti bude na osoh

Urobiť chybu je ľudské
Uznať chybu je ľudsky veľké.
Napraviť chybu je ľudsky veľkolepé.

Chudobní

Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.

Nedokonalý

Za Pánom Ježišom prišiel raz nešťastný, no veľmi milý človek a sťažoval sa na seba, aký je nedokonalý.
Mal strach, že ho takého nedokonalého neprijmú do Nebeského kráľovstva.

Koho má najviac rád?

Pýtala sa pani katechétka na náboženstve: "Deti, koho má Pán Boh najviac rád?"
Jedno dievčatko odpovedalo: "Pán Boh má zo všetkých ľudí najviac rád všetkých."