Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Vianočný hymnus na lásku (1 Kor. 13, 1 – 8)

Keby som svoj dom perfektne ozdobila svetelnými retiazkami, jedľovými vetvičkami a cvendžiacimi zvončekmi, ale nemala lásku ku svojej rodine, nie som nič viac, než aranžérka.

Máriina viera

Ako nie je ľahké chodiť po vode, tak nie je ľahké ani veriť.
Keď učeníci uvideli kráčať Ježiša po mori, zľakli sa a kričali, lebo si mysleli, že je to prízrak. On sa im však prihovoril: To som ja, nebojte sa!
Na inom mieste v Biblii ale čítame, že sa našiel niekto, kto pri zázraku nekričal, kto nezamenil anjela Gabriela za prízrak, ale naopak pred Božím znamením zostal pokojný. Bola to Mária z Nazareta.

Medzi riadkami

Milujúca matka inak opatruje, inak pridája, umýva, hladká,
láska, dotýka sa, prihovára, spieva a ochraňuje -
ako matka, ktorá to z akýchkoľvek dôvodov nedokáže.

František Koukolík

Všetko je vraj inak. Inak sa niekedy niečo hovorí a inak sa to myslí. Dvaja sa môžu pozerať na tú istú vec, ale každý ju vníma inak.

Slabí potrebujú lásku.

Slabí potrebujú lásku.
Potrebujú v našich srdciach nájsť odraz Kristovej lásky a svedectvo o nej.
Potom sú schopní vyhrať nad sebou samými tam, kde to vzdali
a to víťazstvo zlomí putá ich zúfalstva.

Nevzdávaj sa

Nevzdávaj sa 13.12.10

Ľudia sú nerozumní, nelogickí a sebeckí,
ALE AJ TAK ICH MILUJ.

Prosba za správny pohľad

Ďakujem Ti, Pane, za oči, tie otvorené obloky do veľkých diaľok,
ďakujem Ti za pohľad, ktorý nesie moju dušu k druhým ľuďom,
ako láskavý lúč nesie svetlo a teplo Tvojho slnka k zemi.
Pane, urob, aby moje oči boli jasné, aby môj pohľad prebúdzal hlad po čistote.
Daj, aby som nikdy nesklamal, nikdy nebol zúfalý,
ale schopný obdivovať, žasnúť a uvažovať.

Boh vie, kde je moje šťastie

Boh vie, v čom spočíva moje najväčšie šťastie, ja to však neviem. Neexistujú pravidlá toho, čo je šťastné a dobré a to, čo vyhovuje jednému, sa pre druhého nemusí hodiť. Veľmi sa líšia spôsoby, ktorými je možné dosiahnuť dokonalosť, a pre každého je vhodný iný liek.