Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Person are gifts – Osoby sú dary:

Osoby sú Božie dary pre mňa.
Už sú zabalené, niektoré sú krásne, iné menej atraktívne.
S niektorými na pošte zle zaobchádzali, iné prichádzajú ako „osobitná zásielka“.

Okamih života

Ak chcete zistiť, čo znamená jeden rok, spýtajte sa študenta, ktorý prepadol pri záverečnej skúške...

Novoročné požehnanie

Milosrdný a dobrý Bože, daroval si mi nový rok.
Všetko nové nás priťahuje.
Aj Ježiš hovoril o novom víne, ktoré treba nalievať do nových nádob,
o novej zmluve, ktorú s nami uzatvára,

Ty hľadáš mňa a ja hľadám teba

Pane môj, chceš vedieť, ako som sa k tebe správal vo svojom živote? Keď som začal používať rozum, začal som pohŕdať tvojou milosťou a láskou. Veď ty to dobre vieš, lepšie ako ja, a znášal si to, pretože ma máš stále rád.

Prišiel a môžme zakúsiť jeho blízkosť (citát)

Boh neprišiel zničiť utrpenie,
neprišiel ho ani vysvetliť,
prišiel, aby ho vyplnil svojou prítomnosťou.

Tvoje jemné svetlo

Dobrotivý Bože,
v dieťati v jasličkách sa rozžiarilo tvoje večné svetlo uprostred noci.
Osvieť svojím jemným svetlom aj moju tmu.

Prežitie Vianoc nemusí vždy zodpovedať našim predstavám

Spomínam si na jedny svoje "netradičné" Vianoce.