Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Mám ťa rád

Nemôžeš žiť bez ľudí, ktorí ti z času na čas nedajú najavo, že ťa majú radi.
Je to životná nevyhnutnosť pre dieťa, zdroj šťastia pre starého človeka,
kúsok zdravia pre chorého, tichá útecha pre osamelého...

Radosť z Ducha

„Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!...Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení“ (Flp 4, 4-6).

Cez skúsenosť vlastnej bezmocnosti

Cesta k Bohu vedie cez skúsenosť vlastnej bezmocnosti.
Tam, kde už nemôžem vôbec nič , kde mi je z ruky vzaté všetko,
kde musím už len priznať svoje zrútenie, presne tam je i to miesto,

Ako byť šťastným?

Šťastie nestretáme, ale tvoríme. Ono nezávisí od toho, čo nám chýba, lež od toho, čo máme a ako to využívame.

Panáčik z hliny

Jedného dňa vytvoril šikovný umelec malého panáčika z hliny. Vytvoril ho preto, že ním chcel niekomu spraviť radosť. Kým si rozmyslel, komu tento darček venuje, odložil ho na poličku, aby zatiaľ tešil jeho.

Prítomná chvíľa (citát)

Najdôležitejšia hodina je vždy tá prítomná.
Najdôležitejším človekom je vždy ten,
ktorý práve stojí predo mnou.
Najnevyhnutnejším dielom je vždy láska.

Láska - veľké dobrodružstvo

Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. (Kol 3,14)

Láska je, keď ťa bolí utrpenie druhého,
keď pociťuješ hlad miliónov ľudí na svojom tele,