Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Zostať takí, akí sme

Kto v prítomnosti priateľov jednostaj zvažuje slová,
zriedka býva schopný priateľstva.

Vzpriam sa vo svojom žiali

Pýtam sa: „Dokážeš stáť vzpriamene vo svojej bolesti, osamelosti, strachu a skúsenosti, že ťa niekto zavrhol?“ Hrozí ti totiž nebezpečenstvo, že vplyvom týchto pocitov stratíš pevnú pôdu pod nohami. Dlho sa ich nebudeš môcť zbaviť. Stále budeš v pokušení dať sa nimi pohltiť. Tvojou úlohou je priznať si ich a prežívať ich, ale nedať sa nimi zhodiť.

Znovu vstať

Možno si zablúdil, ale to ti umožní lepšie pochopiť iných a kráčať ďalej.

Boh je na mojej strane

Spomínam si, ako raz prišiel môj brat zo školy a priniesol z matiky päťku. Mal strach, ako to dopadne.

Chcel by som vystúpiť veľmi vysoko

Chcel by som vystúpiť veľmi vysoko, Pane,
nad moje mesto,
nad svet,
nad čas.
Chcel by som očistiť svoj pohľad a od teba si požičať oči.

Vnútorný pohľad (citát)

Bože, pozri, ako nerozumieme sami sebe,
nevieme, čo chceme, a vzďaľujeme sa nekonečne od toho,
za čím túžime.

sv. Terézia z Avily

V modlitbe srdcom (citát)

V modlitbe srdcom nezaváži to, či veľa uvažujeme,
ale či veľa milujeme.

sv. Terézia z Avily