Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Nevzdávaj sa

Nevzdávaj sa 13.12.10

Ľudia sú nerozumní, nelogickí a sebeckí,
ALE AJ TAK ICH MILUJ.

Prosba za správny pohľad

Ďakujem Ti, Pane, za oči, tie otvorené obloky do veľkých diaľok,
ďakujem Ti za pohľad, ktorý nesie moju dušu k druhým ľuďom,
ako láskavý lúč nesie svetlo a teplo Tvojho slnka k zemi.
Pane, urob, aby moje oči boli jasné, aby môj pohľad prebúdzal hlad po čistote.
Daj, aby som nikdy nesklamal, nikdy nebol zúfalý,
ale schopný obdivovať, žasnúť a uvažovať.

Boh vie, kde je moje šťastie

Boh vie, v čom spočíva moje najväčšie šťastie, ja to však neviem. Neexistujú pravidlá toho, čo je šťastné a dobré a to, čo vyhovuje jednému, sa pre druhého nemusí hodiť. Veľmi sa líšia spôsoby, ktorými je možné dosiahnuť dokonalosť, a pre každého je vhodný iný liek.

Čas na stretnutia (citát)

Je veľkou úľavou mať niekoho, komu možno otvoriť srdce,
koho možno urobiť spoluúčastným na svojom vnútri
a komu možno zverovať svoje tajomstvá.

Sv. Ambróz

Zápas o dobro

Nie je ľahké byť kresťanom. Na tomto svete niet ani jedného dospelého, ktorý by bol dobrý a nebol by sa predtým o to usiloval. Vidíte čestného človeka? Niekoho, kto je skutočne kresťanom? Bez obáv môžete s istotou povedať: „Tento tu, ak je dobrý, tak to znamená, že ho to stálo veľa námahy.“

Diéta na krásu

V ďalekej východnej krajine žili raz dve veľmi pekné sestry.
Jedna sa vydala za sultána, druhá za kupca . Časom sultánova manželka stále chudla, slabla a zosmutnievala.
Sestra, ktorá žila s kupcom blízko kráľovského paláca, zo dňa na deň opeknievala.
Sultán pozval kupca do svojho paláca a spýtal sa ho:
„Ako je to možné?“

Kde sa vzalo to dobro?

Keď som začal v deväťdesiatom roku učiť náboženstvo na jednej brnenskej škole, prihlásilo sa samé od seba dievča, ktoré mi povedalo: „Ja v Pána Boha neverím, lebo keby bol Boh, kde by sa vzalo to zlo?“