Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Láska - veľké dobrodružstvo

Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. (Kol 3,14)

Láska je, keď ťa bolí utrpenie druhého,
keď pociťuješ hlad miliónov ľudí na svojom tele,

Person are gifts – Osoby sú dary:

Osoby sú Božie dary pre mňa.
Už sú zabalené, niektoré sú krásne, iné menej atraktívne.
S niektorými na pošte zle zaobchádzali, iné prichádzajú ako „osobitná zásielka“.

Okamih života

Ak chcete zistiť, čo znamená jeden rok, spýtajte sa študenta, ktorý prepadol pri záverečnej skúške...

Novoročné požehnanie

Milosrdný a dobrý Bože, daroval si mi nový rok.
Všetko nové nás priťahuje.
Aj Ježiš hovoril o novom víne, ktoré treba nalievať do nových nádob,
o novej zmluve, ktorú s nami uzatvára,

Ty hľadáš mňa a ja hľadám teba

Pane môj, chceš vedieť, ako som sa k tebe správal vo svojom živote? Keď som začal používať rozum, začal som pohŕdať tvojou milosťou a láskou. Veď ty to dobre vieš, lepšie ako ja, a znášal si to, pretože ma máš stále rád.

Prišiel a môžme zakúsiť jeho blízkosť (citát)

Boh neprišiel zničiť utrpenie,
neprišiel ho ani vysvetliť,
prišiel, aby ho vyplnil svojou prítomnosťou.

Tvoje jemné svetlo

Dobrotivý Bože,
v dieťati v jasličkách sa rozžiarilo tvoje večné svetlo uprostred noci.
Osvieť svojím jemným svetlom aj moju tmu.