Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Delenie v márnici (na odľahčenie)

Fridolín bol s kamarátom kradnúť slivky pri cintoríne. Natrhali si ich plnú kapsu a aby ich nikto nepristihol, šli si ich tajne podeliť do márnice.

Napriek tomu

Radosť – to je slnečná chvíľa, dostávame ju do daru.
Humor – to je slnečnica, musíme ju zasadiť a pestovať.
Max Rössler

Zaiste je pravdivá často citovaná veta: „Humor je, keď sa človek napriek tomu smeje!“

Oneskorenec

V meste na Ďalekom východe sa nad letiskom rozpútala búrka. Cestujúci bežali cez štartovaciu dráhu, aby nastúpili do lietadla, ktoré bolo pripravené vzlietnuť na vnútroštátnej linke.

Temnota v duši

V období problémov často ovládne dušu chlad a temnota.
V jednom príbehu sa hovorí, že istý mladý mních požiadal o duchovný rozhovor. Trápil ho veľký problém, o ktorom sa chcel z hĺbky duše porozprávať so starým skúseným rehoľníkom.

Ak vieš počúvať

Ak vieš počúvať, prídu k tebe mnohí, aby sa vyrozprávali.
Buď pozorný, tichý, sústredený.
Možno skôr, než vyslovíš jediné utešujúce slovo,
odíde ten druhý šťastný, oslobodený a rozjasnený.

Partia

Medziľudský dialóg sa podobá priateľskej partii šachu.

Keď ťa zarmucuje... (krátka myšlienka)

Keď ťa zarmucuje, že je veľa zlých ľudí,
potom upriam svoje myšlienky na dobrých,
ktorých si stretol.