Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Napriek tomu

Radosť – to je slnečná chvíľa, dostávame ju do daru.
Humor – to je slnečnica, musíme ju zasadiť a pestovať.
Max Rössler

Zaiste je pravdivá často citovaná veta: „Humor je, keď sa človek napriek tomu smeje!“

Oneskorenec

V meste na Ďalekom východe sa nad letiskom rozpútala búrka. Cestujúci bežali cez štartovaciu dráhu, aby nastúpili do lietadla, ktoré bolo pripravené vzlietnuť na vnútroštátnej linke.

Temnota v duši

V období problémov často ovládne dušu chlad a temnota.
V jednom príbehu sa hovorí, že istý mladý mních požiadal o duchovný rozhovor. Trápil ho veľký problém, o ktorom sa chcel z hĺbky duše porozprávať so starým skúseným rehoľníkom.

Ak vieš počúvať

Ak vieš počúvať, prídu k tebe mnohí, aby sa vyrozprávali.
Buď pozorný, tichý, sústredený.
Možno skôr, než vyslovíš jediné utešujúce slovo,
odíde ten druhý šťastný, oslobodený a rozjasnený.

Partia

Medziľudský dialóg sa podobá priateľskej partii šachu.

Keď ťa zarmucuje... (krátka myšlienka)

Keď ťa zarmucuje, že je veľa zlých ľudí,
potom upriam svoje myšlienky na dobrých,
ktorých si stretol.

Nazývaš ma a vnímaš ma tak?

Nazývaš ma Pánom, a neposlúchaš ma.
Nazývaš ma Svetlom, a nehľadíš na mňa.
Nazývaš ma Cestou, a nekráčaš po mne.
Nazývaš ma Životom, a netúžiš po mne.
Nazývaš ma Múdrosťou, a nenasleduješ ma.