Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Požehnanie pre kolegov a kolegyne

Milosrdný Bože, skôr ako sa poberiem do práce,
ťa prosím za svojich kolegov a kolegyne.
Na mnohých sa teším.
Niektorých by som však najradšej nestretol.
Niektorí mi naháňajú strach.

Vedieť sa líšiť

Ježiš raz vyhlásil, že kto by zviedol na hriech jedného z maličkých, čo v neho veria, bolo by pre neho lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny (porov. Mt 18, 6).

Svet ducha

Nedávno mi jeden priateľ rozprával príbeh o dvoch rybách, ktoré plávajú v oceáne. Malá rybka pripláva k veľkej rybe a opýta sa: „Prepáčte, prosím. Kde je tu oceán?“

Hodnoty

Aký je rozdiel medzi bohatstvom, chudobou a biedou?
Bohatý je ten, kto má viac, ako potrebuje. Chudobný je ten, kto má len to, čo potrebuje, a biedou trpí ten, kto má menej, ako potrebuje.

Stretnutie

Cestoval som vo vlaku v kupé celkom sám. Potom pristúpila jedna dievčina, rozprával mladý slepý Ind. Muž a žena, ktorí ju vyprevádzali, boli asi jej rodičia. Odporúčali jej mnoho vecí.

Boh ako zlodej?

Ľudia niekedy povedia: „Viete, ja mám strach, že keď sa Bohu úplne odovzdám, všetko mi zoberie.“ Najlepšie je na takúto obavu si posvietiť: „A o čo všetko sa bojíš?“

Prísť k poznaniu (citát)

Spal som a sníval, že život je radosťou.
Prebudil som sa a zakúsil, že život je službou.
Začal som slúžiť a zistil som,
že služba je radosťou.