Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Chcem sa meniť...

Odovzdávam sa do tvojich rúk,
rob so mnou čo chceš.
Čo chceš, aby som robil?

Ježiš padá prvý raz

Padol.
Chvíľu sa tackal a potom sa zrútil.
Boh padol v boji.

Pane, s dôverou som sa vydal za tebou, a predsa som padol.
Veril som, že som definitívne tvoj,

Dvaja ľudia v tebe

Zavše akoby v tebe prebývali dvaja ľudia.
Jeden, ktorý robí všetko dobre a ktorého ukazuješ aj navonok,
a druhý, ktorého ukrývaš a za ktorého sa hanbíš.
V každom človeku je akási hlboká priepasť.

Božia reč

Stretla sa raz skupinka ľudí, ktorý každý hovoril iným jazykom. Dohadovali sa medzi sebou akou rečou hovoril Boh. Každý tvrdil, že tou jeho, lebo ho počuli vždy hovoriť len vo svojej reči.

Ježiš nám rozumie zvnútra

Ježiš je s nami inak než ľudia.
Naši blížni sú s nami akoby „zvonka“. Snažia sa nás pochopiť, potešiť, podať nám pomocnú ruku.

Presná trasa

Každý z nás má možnosť s najvyššou presnosťou zrekonštruovať trasu krížovej cesty. Po cestách, po ktorých denne chodí. Po cestách práce, stretnutí a každodenných starostí.

Hriech a vykúpenie,

Čo nám Boh zjavil (citát)

To, čo nám Boh zjavil,
nezjavil nám preto,
aby sme to do detailov pochopili,
ale aby sme sa mohli podľa toho v živote orientovať.