Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Trpezlivosť (citát)

V tomto živote našim každodenným chlebom musí byť trpezlivosť. A najviac trpezlivosti musíme mať sami so sebou."

sv. František Saleský

Aj nedostatok ti bude na osoh

Urobiť chybu je ľudské
Uznať chybu je ľudsky veľké.
Napraviť chybu je ľudsky veľkolepé.

Chudobní

Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.

Nedokonalý

Za Pánom Ježišom prišiel raz nešťastný, no veľmi milý človek a sťažoval sa na seba, aký je nedokonalý.
Mal strach, že ho takého nedokonalého neprijmú do Nebeského kráľovstva.

Koho má najviac rád?

Pýtala sa pani katechétka na náboženstve: "Deti, koho má Pán Boh najviac rád?"
Jedno dievčatko odpovedalo: "Pán Boh má zo všetkých ľudí najviac rád všetkých."

Žiť dobrý život (citát)

Žiť dobrým životom neznamená žiť bez problémov, ale žiť bez zbytočných problémov.
Nešťastie dolieha na kresťanov rovnako, ako šťastie stretá hriešnych ľudí.

Skutočný život až potom!

V brušku tehotnej ženy sa ocitli tri embryá. Jedno z nich bol malý veriaci, druhé malý pochybovač a tretie malý skeptik.