Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Stratiť život?

A čo znamená stratiť život? Čiže, čo znamená stať sa pšeničným zrnom?

Prejav lásky

Ježiš Kristus prejavil svoju Božiu lásku ľudským spôsobom konkrétnymi skutkami, celým svojím životom i smrťou. Narodil sa ako bezmocné, milé dieťa.

Láska je „trpezlivá, dobrotivá, nezávidí...“

Použijúc prívlastky, ktoré dáva láske sv. Pavol, že je „trpezlivá, dobrotivá, nezávidí...“ vysvetlil páter Cantalamessa, aký význam má vnútorný postoj človeka pri konaní dobra:

Krátka myšlienka

Prijať evanjelium

„Obráťte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15), znie Ježišova prosba. Verte radostnej zvesti, že Boh je váš Otec.

Moc a milosť Ducha

Moc a milosť Ducha nie sú niečím, čo si môžeme zaslúžiť, alebo získať. To môžeme získať iba ako dar. Božia láska môže na nás vyliať svoju moc iba vtedy, keď jej dovolíme, aby nás vnútorne zmenila.

Redakčné články