Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Svätý nepokoj

Znovu a znovu sa situácia opakuje.

Na Sviatok Obetovania Pána

„Prežívať stretnutie s Ježišom je tiež liekom na „paralýzu normálnosti“, je otvorením sa dennému virvaru milosti.

Svätý Otec o poníženosti

„Neraz si myslíme, že poníženosť znamená ísť pokojní, ísť možno so sklonenou hlavou pozerajúc na podlahu ... ale aj prasatá kráčajú so sklonenou hlavou: toto nie je poníženosť.

Koľko sĺz si dnes zotrel?

Pán nám hovorí: «Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať» (Jn 13,35).

Nemajú víno, Pane

Ako Mária v Káne, snažme sa naučiť byť vnímavými na našich námestiach a v našich dedinách a rozpoznať tých, ktorých život je „oslabený“; ktorí stratili – alebo boli olúpení o – dôvody k oslave.

Dar krstu

Duch Svätý je strojcom Ježišovho a tiež nášho krstu. On otvára oči nášho srdca pravde, plnej pravde. On nás pobáda kráčať v živote po ceste lásky.

Lásku si nemožno kúpiť

Práve vtelenie Božieho Syna nám ukázalo, aký je Boh a ako koná. On nekraľuje nad svetom v chladnom a nekonečnom odstupe. Nie je najvyššou bytosťou, ktorá sa zaoberá sebou samým. On je láska.

Redakčné články