Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

myšlienka

Potrebuješ na to len oči, aby si videl

„Kalkatu nájdeš na celom svete. Potrebuješ na to len oči, aby si videl. Všade sú ľudia, ktorí nie sú milovaní, ktorých nikto nechce, ktorým nikto nepomôže, ktorí sú odstrčení alebo zabudnutí.

8. január, deň, keď sa „narodil pre nebo“

Don Titus zvykol hovoriť: «Lepšie je odpustiť a zabudnúť.»

Byť či mať

Keď otvoríme akýkoľvek časopis či noviny, zapneme televíziu alebo rádio, zistíme, že väčšinou sa píše iba o tom, čo kto urobil alebo neurobil, ako sa realizoval, čo dokázal, nedokázal alebo sa chystá

O utrpení

Chcel by som, aby každý pochopil obrovskú milosť, ktorú Boh preukazuje vo svojom milosrdenstve, keď nám posiela utrpenie...

citát dnešného dňa

Svätí sú nám posilou

Redakčné články