Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Srdce moje, chráň a potešuj!

Otvor sa, moje srdce. Buď široké, ako Božie srdce. Otvor sa, aby si prinášalo nádej. Otvor sa, aby si prejavovalo starostlivosť. Otvor sa, aby si počúvalo. Otvor sa, aby si dávalo olej na rany.

Stratiť život?

A čo znamená stratiť život? Čiže, čo znamená stať sa pšeničným zrnom?

Prejav lásky

Ježiš Kristus prejavil svoju Božiu lásku ľudským spôsobom konkrétnymi skutkami, celým svojím životom i smrťou. Narodil sa ako bezmocné, milé dieťa.

Láska je „trpezlivá, dobrotivá, nezávidí...“

Použijúc prívlastky, ktoré dáva láske sv. Pavol, že je „trpezlivá, dobrotivá, nezávidí...“ vysvetlil páter Cantalamessa, aký význam má vnútorný postoj človeka pri konaní dobra:

Krátka myšlienka

Prijať evanjelium

„Obráťte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15), znie Ježišova prosba. Verte radostnej zvesti, že Boh je váš Otec.

Redakčné články