Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Sťažovanie sa Bohu

Najrozsiahlejšia kniha v Biblii je kniha žalmov. Je to modlitebná kniha Božieho ľudu.

Poznanie (citát)

Boh sa pripojil

….Pripojil sa k nášmu životu, nemôže sa už oddeliť. Hral naplno! A v tomto postoji ostane verný. Boli sme vyvolení pre lásku a toto je naša identita.

Neriadi náš život láska?

„Vari neriadi náš život láska?

Za chorých, starých, trpiacich

Pane Ježišu, ty si mal zvlášť pozornú lásku voči chorým a trpiacim na tele i na duši.

Redakčné články