Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Modlitba mení životné skúšky na príležitosť

Modlitba je predovšetkým načúvaním a stretnutím sa s Bohom.

ako sa stať dobrým otcom

Byť otcom je významné poslanie, ktoré nám Nebeský Otec dáva. Stať sa manželom, otcom, starým otcom alebo duchovným otcom je výsadou do ktorej nás povolal a povoláva samotný Pán Boh.

Umenie čakať na Pána

„Kresťan neumenšuje závažnosť utrpenia, ale dvíha pohľad k Pánovi a pod údermi skúšky dôveruje v neho a modlí sa. Modlí sa za toho, kto trpí.

Terezka

Krátka myšlienka

Z rozhovoru s kardinálom Tomkom

Máte 97 rokov, prežili ste dlhý a plný život. Ak by ste mali spomenúť jednu vec, za ktorú ste obzvlášť vďačný, čo by to bolo?

na Premenenie Pána

Redakčné články