Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Byť či mať

Keď otvoríme akýkoľvek časopis či noviny, zapneme televíziu alebo rádio, zistíme, že väčšinou sa píše iba o tom, čo kto urobil alebo neurobil, ako sa realizoval, čo dokázal, nedokázal alebo sa chystá

O utrpení

Chcel by som, aby každý pochopil obrovskú milosť, ktorú Boh preukazuje vo svojom milosrdenstve, keď nám posiela utrpenie...

citát dnešného dňa

Svätí sú nám posilou

Pokušenie nasledovať Krista bez kríža

"Vždy, aj dnes, existuje pokušenie nasledovať Krista bez kríža, dokonca ukazovať Bohu správnu cestu.

Právo na oddych

Máme právo na oddych a zábavu. Všetci nosíme na svojich pleciach bremená, smútok, jednotvárnosť, nepokoj, hluk a zodpovednosť.

Redakčné články