Cirkev

O Cirkvi, zo života Cirkvi,...

Aj vaša farnosť sa postupne mení na Cirkev pohody?

Z Bordeaux do Ríma

Pamätáte si to ešte? Kardinál stojac v strede balkóna sv. Petra v prítmí večera, a predsa ožiarený toľkými fotoaparátmi, sa prihovára zhromaždeným ľuďom. Keď sa z neho stal v r. 2011 protodiakon, pápež Benedikt XVI. mu vraví: „Vy budete ohlasovať môjho nástupcu!“ „Nie!“ ohradil sa kardinál. No pápež sa nemýlil. V istých detských internetových novinách písali, že okrem pápeža bude ešte jeden muž hlboko rozrušený. O 20.09, 13. marca 2013, to bola pravda. Z balkóna totiž znelo: „Annuntio vobis gaudium magnum! Habemus papam!“ Slová vyriekol s francúzskym akcentom, potom sa elegantne uklonil a ešte elegantnejšie sa usmial. Jean-Louis Pierre Tauran1.

Mocou Kristovho kríža v sile sviatostí !

V poslednej dobe badať vo svete veľa pôsobenia nepriateľa ľudskej spásy. Kresťan sa môže občas cítiť občas slabý a opustený v tomto boji. Ale nie je sám! Ani slabý a opustený !...

Pokračovanie trefných komentárov

Poznaj svoju vieru!!!

Azda každý vo svojom každodennom živote zažil udalosť, kedy sa od neho žiadalo, aby zaujal ten správny postoj, alebo aby sa správne rozhodoval. Mohlo sa stať niekedy, že od neho záviseli životy, či iné hodnoty. Nikomu nie je jedno, či sa rozhodne správne, či nie. Ani nikomu nie je jedno, či jeho postoj nespôsobí nešťastie...

Pozoruhodný list Diognetovi

powered by Fotopedia

Dnes náš kňaz čítal list Diognétovi. Posúďte sami, čo je to za "pamflet", kde sa popisuje čo znamená byť kresťanom. Je pozoruhodné, že tento list je síce veľmi starý, avšak je akoby nadčasový. Ale len vtedy, ak hovorí o skutočných kresťanoch – priateľoch a učeníkoch Ježiša Krista a aktívnych členoch jeho Cirkvi.

Možný spôsob apoštolátu laikov

Dnes sa veľa hovorí o evanjelizácii. Pritom sa dosť zdôrazňuje osobný vklad nás - laikov pri "príprave pôdy " apoštolátom a predevanjelizáciou. Svet je ako jedno veľké "pole", či ako "vinica", a mnohí z nás sa cítia povolaní v ňom vydávať osobné svedectvo o Ježišovi - našom Spasiteľovi.
Niektorým môžno chýba väčšia odvaha, či inpulz. a ešte sa necítia celkom istí svojimi výsledkami. Ježiš nás volá: " ... "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15 ) Ako sa teda pustiť do toho, a urobiť " kus dobrej práce" ? ...

Redakčné články