Cirkev

O Cirkvi, zo života Cirkvi,...

Za odchádzajúcim pápežom...

I napriek tomu, že v uplynulých dňoch médiá v enormnej miere informovali o abdikácii Svätého otca Benedikta XVI. a s tým súvisiacou situáciou v Katolíckej cirkvi, nájsť aspoň trošku objektívny, respektíve nezaujatý článok bolo dosť veľkým problémom.

Epidémia cirkevnej paranoje

Sväté omše za kultúru života pokračujú v bratislavskej arcidiecéze

Iniciatíva denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života sa presúva zo Spiša do Bratislavskej arcidiecézy.

Falošná fasáda integrizmu a Magistérium

Článok, ktorý bol pôvodne uverejnený na blogu katkryptolog, predkladáme s láskavým dovolením jeho prekladateľa a redaktora Jozef Krajčoviča.

Článok je príspevkom k skúmaniu a spoznávaniu tak, ako sme o tom písali v článku Cez spoznávanie k hľadaniu riešení....

Cez spoznávanie k hľadaniu riešení...


...alebo oprášme fides quaerens intellectum.

Posledné roky - a súčasné udalosti v Cirkvi na Slovensku nie sú výnimkou - s obavou sledujem polarizáciu v spoločenstve Katolíckej cirkvi smerom k dvom protipólom - extrémnemu liberalizmu a tuhému konzervatizmu, resp. tradicionalizmu.

Konšpiračné teórie, Jezuiti, Templári, Opus Dei, Maltézski rytieri a iní

powered by Fotopedia

Niektorým katolíckym rádom je dnes pripisovaná snaha o ovládnutie sveta v podobe nastolenia nového svetového poriadku. Ako je tomu teda naozaj? Je prirodzené, keď členovia nejakej cirkvi majú záujem o rozšírenie evajelia alebo iného svojho učenia do celého sveta. O to sa snažia nielen katolíci, ale aj protestanti, moslimovia a ďalší. Je tiež prirodzené mať ako jeden z cieľov formovanie zákonov tak, aby zabraňovali páchaniu zla a podporovali konanie dobra. Nemá to nič spoločné s prostriedkami akými to zrejme chcú dosiahnuť niektoré iné skupiny prítomné vo svete, kde základným cieľom je sofistikovaná diktatúra nad svetom.

Veľká noc - tématické príspevky

V pôstnom putovaní a s prichádzajúcim slávením veľkonočných sviatkov by sme chceli ponúknuť niekoľko textov z viacerých oblastí, ktoré môžu byť nápomocné v našej snahe ponoriť sa do mystéria drámy kríža a nesmiernej radosti veľkonočného rána...

[krížové cesty, špiritualita a biblikum, komentáre, bohoslužby]

Redakčné články