Cirkev

O Cirkvi, zo života Cirkvi,...

Mocou Kristovho kríža v sile sviatostí !

V poslednej dobe badať vo svete veľa pôsobenia nepriateľa ľudskej spásy. Kresťan sa môže občas cítiť občas slabý a opustený v tomto boji. Ale nie je sám! Ani slabý a opustený !...

Pokračovanie trefných komentárov

Poznaj svoju vieru!!!

Azda každý vo svojom každodennom živote zažil udalosť, kedy sa od neho žiadalo, aby zaujal ten správny postoj, alebo aby sa správne rozhodoval. Mohlo sa stať niekedy, že od neho záviseli životy, či iné hodnoty. Nikomu nie je jedno, či sa rozhodne správne, či nie. Ani nikomu nie je jedno, či jeho postoj nespôsobí nešťastie...

Pozoruhodný list Diognetovi

powered by Fotopedia

Dnes náš kňaz čítal list Diognétovi. Posúďte sami, čo je to za "pamflet", kde sa popisuje čo znamená byť kresťanom. Je pozoruhodné, že tento list je síce veľmi starý, avšak je akoby nadčasový. Ale len vtedy, ak hovorí o skutočných kresťanoch – priateľoch a učeníkoch Ježiša Krista a aktívnych členoch jeho Cirkvi.

Možný spôsob apoštolátu laikov

Dnes sa veľa hovorí o evanjelizácii. Pritom sa dosť zdôrazňuje osobný vklad nás - laikov pri "príprave pôdy " apoštolátom a predevanjelizáciou. Svet je ako jedno veľké "pole", či ako "vinica", a mnohí z nás sa cítia povolaní v ňom vydávať osobné svedectvo o Ježišovi - našom Spasiteľovi.
Niektorým môžno chýba väčšia odvaha, či inpulz. a ešte sa necítia celkom istí svojimi výsledkami. Ježiš nás volá: " ... "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15 ) Ako sa teda pustiť do toho, a urobiť " kus dobrej práce" ? ...

Bojujme za našich kňazov

V novinách, televíznych správach, či na internete nezriedka čítame, vidíme a počúvame o kňazoch, o Božích pomazaných v súvislosti s ich zlyhaním.

40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov

Pozvanie k 40 dňovej reťazi pôstu a modlitieb za kňazov

Ak ti záleží na svätosti kňazov a na nových povolaniach do kňazstva, tak ťa pozývame, aby si sa od sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra 2013 pripojil k 40 dňovej reťazi pôstu a modlitieb za kňazov. Trvať bude do 24. októbra 2013. Počas tohto obdobia sa chceme spájať v úmysle pomôcť našim kňazom. Ak naše pozvanie prijmeš, môžeš si vybrať ľubovoľný jeden deň v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov.

Redakčné články