Liturgika

Príspevky a články z oblasti liturgiky a liturgie - samostatná časť portálu Christ-Net.Sk.

Zomrel Mons. Vincent Malý

Dňa 26. januára zomrel Mons. Vincent Malý, apoštolský protonotár, prekladateľ liturgických kníh, dlhodobý propredseda a neskôr podpredseda liturgickej komisie, šéfredaktor časopisu Liturgia, autor mnohých publikácií prekladovej a pôvodnej tvorby. Jeho odchod je významným medzníkom v dejinách obnovy liturgie na Slovensku.

Používanie biretu v obnovenej liturgii

V poslednej dobe sa ma často niektorí ľudia (ba aj kňazi) pýtali na používanie biretu. Prekvapila ma veľká medzera v informovanosti o tejto súčasti liturgického odevu, preto som sa rozhodol o tom napísať, i keď som presvedčený, že sú mnohé iné dôležitešie témy.

Omša ako estráda - omše za účasti detí

Omša ako estráda

V nedeľu (15. 1. 2006), keď sa moja mama vrátila z kostola, povedala mi: „Boli sme na estráde". Hneď som tušil o čom hovorí, lebo ona ešte stále chodí do farského kostola, ktorý spravujú saleziáni. Nechcela mi povedať veľa detailov, lebo sa nechcela nechať vyrušovať a snažila sa venovať niečomu hlbšiemu. Preto som sa opýtal ešte iných známych, ktorí boli tiež na spomenutej omši (lebo tak to volajú). Jeden sa vyjadril: Ja to nazývam ekologická diskotéka, lebo sa tam nepije a nefajčí, hudba je dobrá, som v chráme Božom, pomodliť sa môžem. Melódia - hitovka. Dobre sa mi podupkávalo nohou, lebo ja to spievať neviem. Ľudia si tam chodia, deti si tam behajú - radosť."

Účasť katechumenov na liturgii

Už dávnejšie sa stretávame s dvoma druhmi problémov pri príprave katechumenov na krst. Sú to neúčasť na liturgii katechumenátu a nesprávna účasť na liturgii pokrstených.

Exorcizmus

V roku 1999 vyšlo typické vydanie obnoveného exorcizmu pod názvom: „De exorcismis et supplicationibus quibusdam. Hoci exorcizmus patrí medzi sväteniny, zaujíma medzi nimi osobitné postavenie (čo do zmyslu i čo do vysluhovateťa) a preto bol vydaný zvlášť a nie v Benedikcionáli. Azda žiadna iná časť Rímskeho rituála nevzbudzuje takú zvedavosť ako exorcizmus a o máloktorej inej časti sa šíri toľko fám a nepresností ako o tejto.

Rímske martyrológium

V roku 2001 vyšlo v Ríme obnovené Rímske martyrológium. Prvé vydanie Rímskeho martyrológia bolo v roku 1584 za pápeža Gregora VIII. Toto martyrológium však malo mnoho predchodcov. Pri obnove martyrológia sa zostavovatelia držali zásady stanovenej Koncilom, aby životopisy svätých zodpovedali histórii, doplnili sa mená nových svätých od r. 1960. V roku 2004 vyšlo druhé typické vydanie po II. vat. koncile. Obsahuje len malé zmeny v texte (oproti prvému typickému vydaniu) a sú tam pridaní noví svätí.

Publikácie

Publikácie na prevzatie

Ak máte informácie o prameňoch, ktoré by sa sem mohli zaradiť, dajte nám vedieť.

Redakčné články