Liturgika

Príspevky a články z oblasti liturgiky a liturgie - samostatná časť portálu Christ-Net.Sk.

Liturgické texty a vydávanie liturgických kníh

Neraz sa mi dostanú do rúk rôzne texty, alebo sa iní obrátia na mňa s otákou, či nejaký text možno alebo nemožno použiť v liturgii. Hoci odpoveď je veľmi jednoduchá, v praxi s tým býva problém, preto som sa podujal znovupripomenúť v tomto článku to, čo už dávno platí. Predtým však trocha nazrieme do minulosti.

Liturgické rúcha a iné odevy podľa najnovších noriem

Cirkev odpradávna používa liturgické rúcha a tak vynikajúcim spôsobom objasňuje ale aj okrášľuje liturgické slávenia. Použitím rúch mimo liturgie zas dáva svetu najavo prítomosť Cirkvi vo svete a tak poukazuje na svoju hlavu — Krista.
Liturgické ale aj každodenné rúcha okrem toho často poukazujú aj na hodnosť svojho nositeľa, ale nie je to tak vždy.

Meno biskupa v eucharistickej modlitbe

V súvislosti so zmenou hraníc diecéz sa niektorí správne pýtajú, kedy majú začať uplatňovať túto zmenu v eucharistickej modlitbe.
O zmene hraníc diecéz liturgické knihy nevravia - je to skôr právnická záležitosť, ktorú upravujú jednotlivé dekréty, ale o novom biskupovi hovorí Caeremoniale Episcoporum v bode 1147:

Caeremoniale Episcoporum

Vrelo uvítame diskusiu k prekladom, návrhy na zlepšenia, terminologické poznámky a pod. Návrhy môžte posielať na adresu liturgika (at) gmail.com, pričom namiesto (at) uveďte zavináč.

Zomrel Mons. Vincent Malý

Dňa 26. januára zomrel Mons. Vincent Malý, apoštolský protonotár, prekladateľ liturgických kníh, dlhodobý propredseda a neskôr podpredseda liturgickej komisie, šéfredaktor časopisu Liturgia, autor mnohých publikácií prekladovej a pôvodnej tvorby. Jeho odchod je významným medzníkom v dejinách obnovy liturgie na Slovensku.

Používanie biretu v obnovenej liturgii

V poslednej dobe sa ma často niektorí ľudia (ba aj kňazi) pýtali na používanie biretu. Prekvapila ma veľká medzera v informovanosti o tejto súčasti liturgického odevu, preto som sa rozhodol o tom napísať, i keď som presvedčený, že sú mnohé iné dôležitešie témy.

Omša ako estráda - omše za účasti detí

Omša ako estráda

V nedeľu (15. 1. 2006), keď sa moja mama vrátila z kostola, povedala mi: „Boli sme na estráde". Hneď som tušil o čom hovorí, lebo ona ešte stále chodí do farského kostola, ktorý spravujú saleziáni. Nechcela mi povedať veľa detailov, lebo sa nechcela nechať vyrušovať a snažila sa venovať niečomu hlbšiemu. Preto som sa opýtal ešte iných známych, ktorí boli tiež na spomenutej omši (lebo tak to volajú). Jeden sa vyjadril: Ja to nazývam ekologická diskotéka, lebo sa tam nepije a nefajčí, hudba je dobrá, som v chráme Božom, pomodliť sa môžem. Melódia - hitovka. Dobre sa mi podupkávalo nohou, lebo ja to spievať neviem. Ľudia si tam chodia, deti si tam behajú - radosť."

Redakčné články