Liturgika

Príspevky a články z oblasti liturgiky a liturgie - samostatná časť portálu Christ-Net.Sk.

Prehľad edície liturgických kníh

V nasledujúcej tabuľke podávame prehľad liturgických kníh. Prvé uvádzame typické vydanie, potom slovenský a český preklad.

Abeceda kostolníka

V tomto článku sa pokúsime ponúknuť kostolníkom praktické informácie, tipy a triky pre výkon ich náročnej služby.

Témy budeme priebežne dopĺňať, preto sa nezabudnite na túto stránku vrátiť.

Ak vám niektorá téma chýba, alebo sa chcete podeliť o vlastné skúsenosti, dajte nám vedieť.

Liturgická služba kostolníka

Liturgickej službe ceremoniára sme sa venovali už dávnejšie, neslobodno však zabudnúť, že ceremoniár svoju úlohu vykonáva v súhre najmä so sakristom (kostolníkom). V hrubých rysoch by sa ich kompetencie dali vymedziť takto: ceremoniár sa venuje predovšetkým personálnej stránke a má na starosti tak prípravu, ako aj priebeh slávenia, sakrista má na starosti materiálnu prípravu liturgických slávení, ale do samotného slávenia už tak výrazne nezasahuje.

Obsah starých direktórií

Staré direkróriá sú dôležitým prameňom pre štúdium liturgickej obnovy na Slovensku. V čase, keď sa orgány moci snažili potláčať činnosť Cirkvi, usilovali sa aj brániť vo vydávaní liturgických textov, ktoré pochádzali z pokoncilovej liturgickej obnovy. Mons. Vincent Malý a iní kňazi vymýšľali spôsoby, ako liturgické texty "prepašovať" ku kňazom. Jedným zo spôsobov bola Liturgická príloha diecéznych obežníkov, druhým, ktorý bol neskôr najpoužívanejším, bolo zaradiť príslušné texty do direktória na príslušný rok. Tento spôsob nebol štandardný a nebol v súlade s platným cirkevným právom, na Slovensku sa však uplatňoval s tichým súhlasom sv. stolice. K slovenským kňazom sa tak dostali liturgické texty oveľa skôr, než sa napokon podarilo ich oficiálne vydanie.

Poriadok obradov konkláve

V dnešných dňoch hlavne v súvislosti s odstúpením pápeža Benedikta, sa často hovorí o konkláve. Ako to už býva, šíria sa rôzne tradované nezmysly, lebo chýbajú pramene v dostupných jazykoch, ktoré sa konkláve zaoberajú serióne. Jedným z najdôležitejších normatívnych textov, hneď po apoštolskej konštitúcii Universi Dominici Gregis, je liturgická kniha Ordo Rituum Conclavis, teda Poriadok obradov konkláve. Preto v nasledujúcom texte prinášame pracovný preklad niektorých častí tohto dokumentu.

Niekoľko poznámok o liturgickej terminológii

Často sa v bežnom živote, ba dokonca aj v odborných publikáciách stretáme s liturgickou terminológiou, používanou nesprávne, alebo nepravdivo.

Redakčné články