Liturgika

Príspevky a články z oblasti liturgiky a liturgie - samostatná časť portálu Christ-Net.Sk.

Postavenie sláviaceho spoločenstva vzhľadom k oltáru a oltár „versus populum“

V posledných desaťročiach sa vedie diskusia o vhodnom usporiadaní posvätného priestou a zintenzívňuje sa najmä v posledných rokoch. V nasledujúcich riadkoch by som chcel upozorniť na niektoré dezinterpretácie a omyly, ktoré často zaznamenávam. Keďže ide o často diskutovanú a odborne spracovanú tému, v závere príspevku podávam niekoľko tipov na seriózne štúdium tejto témy, i keď výpočet rozhodne nie je vyčerpávajúci.

Je možné prerušiť slávenie omše?

Po nedeľnom incidente v katedrále sv. Martina, keď bola prerušená sv. omša, sa na nás viacerí čitatelia obrátili s otázkou, či je možné prerušiť slávenie omše a ako v takomto prípade postupovať.

Časopis Na hlubinu

V pozostalosti po Mons. Vladimírovi Filovi, emeritnom rožňavskom biskupovi, sa nám podarilo nájsť časopis Na hlubinu. Keďže ide o cenný prameň pre štúdium liturgického hnutia v Čechách a na Slovensku, pokúsime sa postupne priniesť zachované čísla. Na ctených čitateľov sa obraciame s prosbou aby nám dali vedieť, ak vedia o výskyte chýbajúcich čísel (tých, ktoré nie sú vypísané nižšie).

Časopis Na hlubinu - revue pre duchovný život, vychádzal v rokoch 1926-1948. Založoil ho ThDr. Silvester Braito, katolícky kňaz, významný dominikán, ktorý bol šéfredaktorom počas celej doby vydávania časopisu.

Zomrel biskup, Mons. Vladimír Filo

Mons. Doc., ICLic., PhLic. Vladimír FILO, emeritný rožňavský biskup,

zomrel v nitrianskej nemocnici vo veku 75 rokov života, 53 rokov kňazstva a 25 rokov biskupskej služby v utorok 18. augusta 2015.

Hoci sa systematicky venoval hlavne štúdiu filozofie a práva (dosiahol v týchto odboroch licenciát) celé Slovensko ho pozná hlavne ako liturgistu a niet divu: na poli liturgie a liturgiky podnikol obrovský kus práce.

Prehľad edície liturgických kníh

V nasledujúcej tabuľke podávame prehľad liturgických kníh. Prvé uvádzame typické vydanie, potom slovenský a český preklad.

Abeceda kostolníka

V tomto článku sa pokúsime ponúknuť kostolníkom praktické informácie, tipy a triky pre výkon ich náročnej služby.

Témy budeme priebežne dopĺňať, preto sa nezabudnite na túto stránku vrátiť.

Ak vám niektorá téma chýba, alebo sa chcete podeliť o vlastné skúsenosti, dajte nám vedieť.

Redakčné články