Knihy a publikácie

Informácie o zaujímavých knihách a publikáciách.

Tip na výbornú knihu: Křesťanství a ateismus úplně jinak


Pred pár mesiacmi som dostal tip na zaujímavú knihu s názvom Křesťanství a ateismus úplně jinak od autora Dinesh D'Shouza. Nedávno sa mi ju podarilo dočítať a keďže kniha je vynikajúco napísaná, rozhodol som sa, že jej urobím menšiu reklamu.
Autor analyzuje súčasnú situáciu na poli filozoficko-ideologického súperenia kresťanstva a ateizmu. Rozoberá námietky horlivých ateistov, pričom poukazuje na ich omyly a dáva veľmi dobré argumenty na rôzne nedorozumenia, ktoré sú obsahom ateistickej viery. Určite ste sa už stretli s mnohými myšlienkami a tézami, ktoré sa nachádzajú v knihe, avšak veľmi pravdepodobne nie so všetkými. Okrem toho autor argumenty predostiera veľmi brilantne. Najväčší prínos knihy vidím v tom, že v publikácii je do jedného celku zhrnutých množstvo známych námietok a odpovedí na ne.
Ako nedostatok knihy vnímam dosť silné presvedčenie autora o pravdivosti evolučnej teórie. Osobne som toho názoru, že by človek mal pristupovať k tejto takisto viac menej viere prinajmenšom rezervovane.

Niečo málo k téme iracionálnej viery v ateizmus tu.

Vykúpená Láska

Pred pár dňami sa mi dostala do rúk táto kniha.Už po chvíli čítania som pochopila,že tých 400 strán,budem mať veľmi rýchlo prečítaných,pretože táto kniha,ma nenechala stáť len tak bokom,ale naopak v

F. Riversová: Vykúpená láska. (recenzia)

Francine Riversová, autorka viacerých známych publikácií, nám v románe Vykúpená láska predkladá zložitý príbeh uzdravovania zraneného ľudského srdca. Na podklade romantického príbehu nám sprostredkúva biblické posolstvo lásky Boha k vyvolenému národu – tak ako je nám známe z knihy proroka Ozeáša.

Hlavnou postavou Vykúpenej lásky je dievča, ktoré sa vinou osudu stalo prostitútkou. Anjela (meno, ktorým v jej čase a prostredí častovali mnohé prostitútky) alebo aj Mara, Tersa, Amanda... Sarah, jedna a tá istá osoba. Aj Biblia pozná veľmi dôverne zmenu mien. Keď sa zo Sarai stane Sarah, zo Šimona Peter, zo Šavla Pavol... Zmena mena naznačuje zmenu poslania v živote, vnútornú premenu. Aj ústredná postava Vykúpenej lásky prechádza rôznymi životnými etapami. Od nemanželského dieťaťa, siroty, zneužívaného dieťaťa k prostitútke a od prostitútky k žene – manželke a od manželky k Božiemu dieťaťu. K zmenám ju podnecuje mladý farmár Michael Ozea, ktorý ju z nevestinca vykúpi a vezme si ju za manželku. Svadbou mnohé romány šťastne končia, no tou sa príbeh tohto románu iba začína...

Samizdat

Nedávno ma stretol priateľ a pýta sa:
„Nemáš nejaký samizdat?“
„Prečo?“
„Potrebujem pre priateľa – zberateľa, ako darček k narodeninám.“

Dan Woolley: Neotrasený (recenzia)

Neotrasený je skutočným príbehom muža Dana a jeho ženy Christy o udalostiach z januára 2010, keď sa na Dana zosypalo šesť poschodí hotela Montana počas známeho zemetrasenia na Haity.

Dan je spolu s kolegom Davidom vyslaný, aby počas pracovnej cesty nakrútili informačno-motivačné video o práci organizácie Compassion, ktorá sa na Haity venuje charitatívnej činnosti. Po úspešnom dni naplneným hodnotnými stretnutiami s domorodými ľuďmi sa vracajú do hotela, v ktorom majú byť ubytovaní. V momente, keď sa nachádzajú vo vstupnej hale, ich útroby hotela doslova pohltia.

Max Lucado: 3:16 Súradnice nádeje (recenzia)

Max Lucado patrí do skupiny známych autorov, ktorých autorské umenie nám už nejaký čas prináša vydavateľstvo Kumran. Sama som mala zatiaľ možnosť čítať knihy od M. Lucada, B. Hybelsa a F. Chana. Môjmu čitateľskému gustu najviac z nich vyhovel práve Max. Či už to bolo v knihe Bez strachu alebo práve v tej, o ktorej chcem hovoriť teraz – 3:16 - Súradnice nádeje.

Bill Hybels: Dopraj si prepych modlitby (recenzia)

Dopraj si prepych modlitby je ďalšou úspešnou publikáciou z produkcie amerického pastora Billa Hybelsa, ktorú slovenským čitateľom prináša vydavateľstvo Kumran. Do centra pozornosti čitateľov je tentokrát postavená modlitba ako základný nástroj budovania duchovného rozmeru človeka – jeho vzťahu k posvätnu, k Bohu.

Redakčné články