Christ-Net.Sk

Portál Christ-Net.Sk a veci okolo neho.

Spoločná troška do mlyna (masmediálneho sveta)

Múry, ktoré nás rozdeľujú, môžu byť prekonané iba vtedy, keď sme pripravení počúvať sa a učiť sa jedni od druhých. Potrebujeme zosúladiť naše rozdiely prostredníctvom takého dialógu, ktorý nám umožní rásť v porozumení a úcte. Kultúra stretnutia si vyžaduje, aby sme boli disponovaní nielen dávať, ale aj prijímať od druhých. Médiá nám môžu v tomto pomôcť zvlášť dnes, keď siete ľudskej komunikácie dosiahli neslýchaný pokrok. Zvlášť internet je schopný ponúknuť väčšie možnosti stretnutia i solidarity medzi všetkými a to je dobré, je to Boží dar.

Zásady bezpečnosti pri spravovaní webových stránok

Abstrakt

Ako sme uvádzali na stránke Zabezpečenie počítača, bezpečnosť počítačov a informačných technológií vo všeobecnosti je komplexný a stály proces, ktorý sprevádza využívanie týchto technológií v každodennej praxi.

Nie inak je tomu i v prípade zabezpečenia webových stránok, ktoré sú v súčasnosti neustále pod drobnohľadom automatických skriptov a niekedy i sofistikovanejších, resp. priamo cielených útokov so zámerom kompromitovať (hacknúť) webové stránky.

Primárnym cieľom kompromitácie už nebýva pozmenenie úvodnej, resp. niektorej inej stránky webu (tzv. defacement), ale infiltrácia škodlivého kódu so širokým spektrom zneužitia - od rozposielania spamov, cez pokus o infiltráciu počítačov návštevníkov, ddos útokym, resp. inú integráciu do infraštruktúry botnetov,... až po úplne nové možnosti, akou je napr. pokus o využívanie systémovcýh zdrojov na ťažbu bitcoinov (tzv. bitcoin mining).

Vzhľadom na rastúce riziká spojené s kompromitáciou webových stránok a neustále kvantitatívne i kvalitatívne narastanie snáh o prienik na webové stránky by sme chceli uviesť niekoľko pravidiel a zásad pre bezpečné spravovanie webových stránok.

Kompromitovaná stránka

Kompromitovaná stránka!!!

Zoznam farností v rámci projektu Fara.Sk

 
Zoznam farností, ktorých webové stránky sú prevádzkované v rámci projektu Fara.Sk.

Mobilné zariadenia

Časť Mobilné zariadenia portálu Christ-Net.Sk ponúka informácie o aplikáciách, ktoré sprístupňujú Sväté Písmo alebo obsah portálu, resp. jeho časti pre mobilné telefóny a tablety.

Zoznam reholí v rámci projektu Rehola.Sk

 
Odkazy na stránky rehoľných spoločenstiev, ktoré sú prevádzkované v rámci projektu Rehola.Sk.

Využívanie obrázkov, fotografií a iných materiálov z rôznych zdrojov

V kontexte mediálneho sveta a rodiacej sa informačnej spoločnosti sme v súčasnosti svedkami prebiehajúceho zápasu o podobu kultúry, jej rozvoja a kreatívnosti, ktorá častokrát nadväzuje na už vytvorené diela.
Súčasťou tohoto zápasu je i hľadanie adekvátnej formy slobodného, resp. komerčného využivania tzv. intelektuálneho vlastníctva (napr. fotografie, videá, hudba a pod.) na internete.

Redakčné články