Mariánska úcta

O Panne Márii, mariánskej úcte a mariológii.

Medžugorie V. - Comunita Cenacolo

Medžugorie – Comunita Cenacolo.
Šanca pre závislých (drogy, alkohol...)
oslobodiť sa
a nájsť zmysel života.

Terapia je jednoduchá:
modlitba, práca, priateľstvo.

Ruženec svetla

Prichádzame sa modliť ruženec svetla aby sme kontemplovali „pravé Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka“. Ponúknime túto chvíľu Pánovi ako vďaku za to, že nás chce preniknúť svojím svetlom a naplniť jasom Ducha Svätého.

Medžugorie IV. - Majčino selo

Medžugorie – Majčino selo (Matkina dedina).
Domy pre opustené deti a siroty.
Toto zariadenie tu vzniklo
za občianskej vojny v bývalej Juhoslávii.

Radostný ruženec

Hoci je október už takmer v polovici, ponúkam na pokračovanie zamyslenia ku sv. ružencu.

Boh chce byť s nami. O tom rozpráva radostný ruženec. „Prišiel na zem konať dielo spásy“. Zabudnime na pár chvíľ na čas a nechajme Ježiša aby sa na príhovor Panny Márie mohol v nás konať svoje dielo.

Medžugorie III. - Patrick a Nancy

Medžugorie – Patrick, Nancy a ich hrad.

Prvá vec,
ktorá by tu človeku mohla napadnúť je,
že kanadský podnikateľ a jeho žena (advokátka)
si sem prišli užívať svoje peniaze.

Medžugorie II. - Podbrdo

Podbrdo – miesto (údajných) zjavení.

Dážď, vietor, šmykľavé skaly, pichľavé kríky.

A pútnici.

Bez ohľadu na ťažké podmienky
kráčajú.
Každý chce vystúpiť na vrchol.

Medžugorie I. - Otázky

Medžugorie – pútnické miesto.

Niekto tam možno prichádza kvôli zjaveniam.
Dúfa, že nejaké zažije.

Niekto tam možno prichádza kvôli sebe.
Dúfa, že sa tam nájde.

Redakčné články