Mariánska úcta

O Panne Márii, mariánskej úcte a mariológii.

Medžugorie VI. - Križevac

Medžugorie – Križevac.

Kopec,
na vrchole ktorého stojí biely kríž.
Vidieť ho už zďaleka.

Keď človek s námahou vystúpi hore,
ku krížu,
zatúži oprieť sa oň,
alebo aspoň sa ho dotknúť.

Ruženec obety nášho Pána Ježiša Krista

Boh sa za nás obetoval. Naplno. Od Betlehemskej maštale až po kríž. Jemu to ale nestačilo... Smrťou premohol smrť a tým, čo boli v hroboch daroval život. Napokon, aby sme tomu porozumeli, zoslal nám svojho Ducha. Milovaní, nedivte sa zvláštnemu usporiadaniu desiatkov v tomto ruženci. Všetky hovoria o obete Boha, o Jeho Láske a o tom, že chce byť stále s nami a vo svojom Duchu nám dáva milosť, aby sme túto jeho obetu pochopili a Lásku žili.

Medžugorie V. - Comunita Cenacolo

Medžugorie – Comunita Cenacolo.
Šanca pre závislých (drogy, alkohol...)
oslobodiť sa
a nájsť zmysel života.

Terapia je jednoduchá:
modlitba, práca, priateľstvo.

Ruženec svetla

Prichádzame sa modliť ruženec svetla aby sme kontemplovali „pravé Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka“. Ponúknime túto chvíľu Pánovi ako vďaku za to, že nás chce preniknúť svojím svetlom a naplniť jasom Ducha Svätého.

Medžugorie IV. - Majčino selo

Medžugorie – Majčino selo (Matkina dedina).
Domy pre opustené deti a siroty.
Toto zariadenie tu vzniklo
za občianskej vojny v bývalej Juhoslávii.

Radostný ruženec

Hoci je október už takmer v polovici, ponúkam na pokračovanie zamyslenia ku sv. ružencu.

Boh chce byť s nami. O tom rozpráva radostný ruženec. „Prišiel na zem konať dielo spásy“. Zabudnime na pár chvíľ na čas a nechajme Ježiša aby sa na príhovor Panny Márie mohol v nás konať svoje dielo.

Medžugorie III. - Patrick a Nancy

Medžugorie – Patrick, Nancy a ich hrad.

Prvá vec,
ktorá by tu človeku mohla napadnúť je,
že kanadský podnikateľ a jeho žena (advokátka)
si sem prišli užívať svoje peniaze.

Redakčné články