Mariánska úcta

O Panne Márii, mariánskej úcte a mariológii.

Ruženec svetla

Prichádzame sa modliť ruženec svetla aby sme kontemplovali „pravé Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka“. Ponúknime túto chvíľu Pánovi ako vďaku za to, že nás chce preniknúť svojím svetlom a naplniť jasom Ducha Svätého.

Medžugorie IV. - Majčino selo

Medžugorie – Majčino selo (Matkina dedina).
Domy pre opustené deti a siroty.
Toto zariadenie tu vzniklo
za občianskej vojny v bývalej Juhoslávii.

Radostný ruženec

Hoci je október už takmer v polovici, ponúkam na pokračovanie zamyslenia ku sv. ružencu.

Boh chce byť s nami. O tom rozpráva radostný ruženec. „Prišiel na zem konať dielo spásy“. Zabudnime na pár chvíľ na čas a nechajme Ježiša aby sa na príhovor Panny Márie mohol v nás konať svoje dielo.

Medžugorie III. - Patrick a Nancy

Medžugorie – Patrick, Nancy a ich hrad.

Prvá vec,
ktorá by tu človeku mohla napadnúť je,
že kanadský podnikateľ a jeho žena (advokátka)
si sem prišli užívať svoje peniaze.

Medžugorie II. - Podbrdo

Podbrdo – miesto (údajných) zjavení.

Dážď, vietor, šmykľavé skaly, pichľavé kríky.

A pútnici.

Bez ohľadu na ťažké podmienky
kráčajú.
Každý chce vystúpiť na vrchol.

Medžugorie I. - Otázky

Medžugorie – pútnické miesto.

Niekto tam možno prichádza kvôli zjaveniam.
Dúfa, že nejaké zažije.

Niekto tam možno prichádza kvôli sebe.
Dúfa, že sa tam nájde.

Mária Kráľovná mája

Milí priatela§
Je máj mesiac P.Márie a ponúkam Vám pár slov na zamysleie..

Redakčné články