Mariánska úcta

O Panne Márii, mariánskej úcte a mariológii.

„Neboj sa, Mária...“ Lk 1,30


Veľmi dobre poznám dialóg,
ktorý nasleduje po týchto slovách.

Ale,
veľmi dobre poznám aj argumenty,
ktoré viem nájsť ja,
keď mne niekto povie:

O túžbe, ktorú v sebe (ne)nosíme

„Jediný spôsob, ako zistíš, ako veľmi chceš niečo dosiahnuť, je pokúsiť sa o to.
Až keď začneš niečo pre tú vec robiť, ukáže sa aj veľkosť tvojej túžby.“
J. Powell, SJ

XXVII. púť poľských železničiarov Jasna Góra 2010

Nepatrím síce do veľkej železničiarskej rodiny, ale mám medzi železničiarmi dobrých priateľov.

Medžugorie VII. - Posledná fotka

Medžugorie – posledná fotka.

Čo tak asi by na nej malo byť,
ak nie socha Márie?

Ale doniesť si odtiaľ len obrázok sochy,
to by zrejme bolo málo.

Tak,
ako je málo doniesť si len medailón,

Slávnostný ruženec

1.tajomstvo: Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.

Medžugorie VI. - Križevac

Medžugorie – Križevac.

Kopec,
na vrchole ktorého stojí biely kríž.
Vidieť ho už zďaleka.

Keď človek s námahou vystúpi hore,
ku krížu,
zatúži oprieť sa oň,
alebo aspoň sa ho dotknúť.

Ruženec obety nášho Pána Ježiša Krista

Boh sa za nás obetoval. Naplno. Od Betlehemskej maštale až po kríž. Jemu to ale nestačilo... Smrťou premohol smrť a tým, čo boli v hroboch daroval život. Napokon, aby sme tomu porozumeli, zoslal nám svojho Ducha. Milovaní, nedivte sa zvláštnemu usporiadaniu desiatkov v tomto ruženci. Všetky hovoria o obete Boha, o Jeho Láske a o tom, že chce byť stále s nami a vo svojom Duchu nám dáva milosť, aby sme túto jeho obetu pochopili a Lásku žili.

Redakčné články