Mariánska úcta

O Panne Márii, mariánskej úcte a mariológii.

Keď kľakneme na kolená

Čistá, skromná, jednoduchá.

Komu môžeme pripísať tieto vlastnosti?
Jednoznačne Panne Márii.
Ale hodia sa,
a veľmi,
aj k drobným kvietkom,

Čo sa dá nájsť pri prameni


Prameň Chotárka v Močiarskej doline,
s plastovou soškou lurdskej Panny Márie.

A môžeme špekulovať,
ako sa tam tá soška dostala.

„Neboj sa, Mária...“ Lk 1,30


Veľmi dobre poznám dialóg,
ktorý nasleduje po týchto slovách.

Ale,
veľmi dobre poznám aj argumenty,
ktoré viem nájsť ja,
keď mne niekto povie:

O túžbe, ktorú v sebe (ne)nosíme

„Jediný spôsob, ako zistíš, ako veľmi chceš niečo dosiahnuť, je pokúsiť sa o to.
Až keď začneš niečo pre tú vec robiť, ukáže sa aj veľkosť tvojej túžby.“
J. Powell, SJ

XXVII. púť poľských železničiarov Jasna Góra 2010

Nepatrím síce do veľkej železničiarskej rodiny, ale mám medzi železničiarmi dobrých priateľov.

Medžugorie VII. - Posledná fotka

Medžugorie – posledná fotka.

Čo tak asi by na nej malo byť,
ak nie socha Márie?

Ale doniesť si odtiaľ len obrázok sochy,
to by zrejme bolo málo.

Tak,
ako je málo doniesť si len medailón,

Slávnostný ruženec

1.tajomstvo: Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.

Redakčné články