Liturgia

Liturgia a liturgika

Advent

Advent — čo treba pripraviť

Spomienka všetkých verných zosnulých

Spomienka všetkých verných zosnulých — čo treba pripraviť

Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi

Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi

Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi — čo treba pripraviť

Starostlivosť o textílie

Starostlivosť o textílie

Turíčna vigília

Turíčna vigília — čo treba pripraviť

Veľkonočné obdobie

Veľkonočné obdobie — čo treba pripraviť

  • Veľkonočná svieca — paškál na svietniku, kladie sa buď do stredu presbytéria, alebo k ambone;

Spoločné slávenie pokánia

Spoločné slávenie pokánia — čo treba pripraviť

Redakčné články