Liturgia

Liturgia a liturgika

Veľkonočná vigília

Veľkonočná vigília — čo treba pripraviť

Z obežníka kongregácie pre bohosužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov

Slávenie utrpenia a smrti Pána — Veľký piatok

Slávenie utrpenia a smrti Pána — Veľký piatok — čo treba pripraviť

Večerná omša Pánovej večere

Večerná omša Pánovej večere — čo treba pripraviť

Omša svätenia olejov

Omša svätenia olejov — čo treba pripraviť

Svätoblažejské požehnanie

Svätoblažejské požehnanie — čo treba pripraviť

Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie

Kvetná nedeľa — čo treba pripraviť

Pôstne zhromaždenia na spôsob rímskych štácií

Pôstne zhromaždenia na spôsob rímskych štácií — čo treba pripraviť

Redakčné články