Liturgia

Liturgia a liturgika

Vyloženie a požehnanie s eucharistiou

Vyloženie a požehnanie s eucharistiou — čo treba pripraviť

Na vyloženie Najsvätejšej sviatosti konané s ostenzóriom sa pripraví:

Procesie

Procesie — čo treba pripraviť

Verejné odprosenie za hrubé zneuctenie kostola

Verejné odprosenie za hrubé zneuctenie kostola — čo treba pripraviť

Požehnanie cintorína

Požehnanie cintorína — čo treba pripraviť

Obrad korunovania obrazu alebo sochy Panny Márie

Obrad korunovania obrazu alebo sochy Panny Márie — čo treba pripraviť

Požehnaniu predsedá biskup, alebo presbyter.

Požehnanie zvonov

Požehnanie zvonov — čo treba pripraviť

Okrem toho čo sa vyžaduje na Slávenie liturgie slova, pripraví sa:

Požehnanie nového kríža verejne vystaveného

Požehnanie nového kríža verejne vystaveného — čo treba pripraviť

Požehnaniu predsedá biskup, alebo presbyter.

Redakčné články