Liturgia

Liturgia a liturgika

Vyvesovanie zástav a vlajok

Nie sú mi záme diecézne predpisy našich diecéz, pretu tu uvádzam ako inšpiráciu zásady z českého prameňa: Kostelník — praktická příručka, MCM, Olomouc 2010, p. 45 s.

Insígnie zosnulých

Insígnie zosnulých

Ak je zosnulý nositeľom erbu, tento sa umiesnti tiež, podľa miestnych zvykov.

Laici

evanjeliá, alebo kniha Svätého písma, alebo kríž

Lektor

Pohreb

Pohreb — čo treba pripraviť

Uvedenie nového farára

Uvedenie nového farára — čo treba pripraviť

Pri pohrebe kňaza

Pri pohrebe kňaza — čo treba pripraviť

Pri pohrebe biskupa

Pri pohrebe biskupa — čo treba pripraviť

PRIPRAVUJEME

Vyloženie a požehnanie s eucharistiou

Vyloženie a požehnanie s eucharistiou — čo treba pripraviť

Na vyloženie Najsvätejšej sviatosti konané s ostenzóriom sa pripraví:

Redakčné články