Liturgia

Liturgia a liturgika

Požehnanie nového kríža verejne vystaveného

Požehnanie nového kríža verejne vystaveného — čo treba pripraviť

Požehnaniu predsedá biskup, alebo presbyter.

Požehnanie novej krstiteľnice

Požehnanie novej krstiteľnice — čo treba pripraviť

Požehnaniu predsedá biskup, alebo presbyter.

Požehnanie kalicha a patény

Požehnanie kalicha a patény — čo treba pripraviť

Posvätenie a požehnanie kostola a oltára

Posvätenie a požehnanie kostola a oltára — čo treba pripraviť

Položenie základného kameňa a začatie stavby kostola

Položenie základného kameňa a začatie stavby kostola — čo treba pripraviť

Ustanovenie lektorov a akolytov

Ustanovenie lektorov a akolytov — čo treba pripraviť

Doživotné sľuby rehoľníkov

Doživotné sľuby rehoľníkov — čo treba pripraviť

Redakčné články