Liturgia

Liturgia a liturgika

Úvaha o tanci a hudbe na omši

Čo si počať s adventom?

Z dvanástich mesiačikov sediacich mĺkvo pri ohni už každý držal žezlo vlády v ruke. Ostal už len jeden jediný, ten posledný dvanásty a najstarší – slovutný Mesiac December.

Prehľad edície liturgických kníh

V nasledujúcej tabuľke podávame prehľad liturgických kníh. Prvé uvádzame typické vydanie, potom slovenský a český preklad.

Umění v posvátné službě

Preklad niekoľkých článkov, textov a úrvykov je publikovaný ako samizdat (klepanica - rukopis) bez miesta a vročenia.

JUNGMANN, J.A.: Liturgická obnova

Preklad je publikovaný ako samizdat bez miesta a vročenia. Nachádza sa v: Centrální katolická knihovna, Knihovna Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pod signatúrou: A 411

JUNGMANN, J.A.: Genetický výklad mše

Preklad je pôvodne publikovaný: Genetický výklad mše, Matice Cyrilometodějská, Olomouc MCM (v skutočnosti však 1992?). Ladislav Tichý (překladatel)

Redakčné články