Liturgia

Liturgia a liturgika

Uvedenie nového farára

Uvedenie nového farára — čo treba pripraviť

Pri pohrebe kňaza

Pri pohrebe kňaza — čo treba pripraviť

Pri pohrebe biskupa

Pri pohrebe biskupa — čo treba pripraviť

PRIPRAVUJEME

Vyloženie a požehnanie s eucharistiou

Vyloženie a požehnanie s eucharistiou — čo treba pripraviť

Na vyloženie Najsvätejšej sviatosti konané s ostenzóriom sa pripraví:

Procesie

Procesie — čo treba pripraviť

Verejné odprosenie za hrubé zneuctenie kostola

Verejné odprosenie za hrubé zneuctenie kostola — čo treba pripraviť

Požehnanie cintorína

Požehnanie cintorína — čo treba pripraviť

Redakčné články