Liturgia

Liturgia a liturgika

JUNGMANN, J.A.: Liturgická obnova

Preklad je publikovaný ako samizdat bez miesta a vročenia. Nachádza sa v: Centrální katolická knihovna, Knihovna Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pod signatúrou: A 411

JUNGMANN, J.A.: Genetický výklad mše

Preklad je pôvodne publikovaný: Genetický výklad mše, Matice Cyrilometodějská, Olomouc MCM (v skutočnosti však 1992?). Ladislav Tichý (překladatel)

Zdroje liturgickej obnovy

Skratky

AAS = Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale, Typis Polyglottis Vaticanis 1909 sqq.

Vyvesovanie zástav a vlajok

Nie sú mi záme diecézne predpisy našich diecéz, pretu tu uvádzam ako inšpiráciu zásady z českého prameňa: Kostelník — praktická příručka, MCM, Olomouc 2010, p. 45 s.

Insígnie zosnulých

Insígnie zosnulých

Ak je zosnulý nositeľom erbu, tento sa umiesnti tiež, podľa miestnych zvykov.

Laici

evanjeliá, alebo kniha Svätého písma, alebo kríž

Lektor

Pohreb

Pohreb — čo treba pripraviť

Uvedenie nového farára

Uvedenie nového farára — čo treba pripraviť

Redakčné články