Liturgia

Liturgia a liturgika

Časopis Na hlubinu

V pozostalosti po Mons. Vladimírovi Filovi, emeritnom rožňavskom biskupovi, sa nám podarilo nájsť časopis Na hlubinu. Keďže ide o cenný prameň pre štúdium liturgického hnutia v Čechách a na Slovensku, pokúsime sa postupne priniesť zachované čísla. Na ctených čitateľov sa obraciame s prosbou aby nám dali vedieť, ak vedia o výskyte chýbajúcich čísel (tých, ktoré nie sú vypísané nižšie).

Časopis Na hlubinu - revue pre duchovný život, vychádzal v rokoch 1926-1948. Založoil ho ThDr. Silvester Braito, katolícky kňaz, významný dominikán, ktorý bol šéfredaktorom počas celej doby vydávania časopisu.

Zomrel biskup, Mons. Vladimír Filo

Mons. Doc., ICLic., PhLic. Vladimír FILO, emeritný rožňavský biskup,

zomrel v nitrianskej nemocnici vo veku 75 rokov života, 53 rokov kňazstva a 25 rokov biskupskej služby v utorok 18. augusta 2015.

Hoci sa systematicky venoval hlavne štúdiu filozofie a práva (dosiahol v týchto odboroch licenciát) celé Slovensko ho pozná hlavne ako liturgistu a niet divu: na poli liturgie a liturgiky podnikol obrovský kus práce.

Úvaha o tanci a hudbe na omši

Čo si počať s adventom?

Z dvanástich mesiačikov sediacich mĺkvo pri ohni už každý držal žezlo vlády v ruke. Ostal už len jeden jediný, ten posledný dvanásty a najstarší – slovutný Mesiac December.

Prehľad edície liturgických kníh

V nasledujúcej tabuľke podávame prehľad liturgických kníh. Prvé uvádzame typické vydanie, potom slovenský a český preklad.

Umění v posvátné službě

Preklad niekoľkých článkov, textov a úrvykov je publikovaný ako samizdat (klepanica - rukopis) bez miesta a vročenia.

Redakčné články