Liturgia

Liturgia a liturgika

Insígnie zosnulých

Insígnie zosnulých

Ak je zosnulý nositeľom erbu, tento sa umiesnti tiež, podľa miestnych zvykov.

Laici

evanjeliá, alebo kniha Svätého písma, alebo kríž

Lektor

Pohreb

Pohreb — čo treba pripraviť

Uvedenie nového farára

Uvedenie nového farára — čo treba pripraviť

Pri pohrebe kňaza

Pri pohrebe kňaza — čo treba pripraviť

Pri pohrebe biskupa

Pri pohrebe biskupa — čo treba pripraviť

PRIPRAVUJEME

Vyloženie a požehnanie s eucharistiou

Vyloženie a požehnanie s eucharistiou — čo treba pripraviť

Na vyloženie Najsvätejšej sviatosti konané s ostenzóriom sa pripraví:

Procesie

Procesie — čo treba pripraviť

Redakčné články