Liturgia

Liturgia a liturgika

Prehľad edície liturgických kníh

V nasledujúcej tabuľke podávame prehľad liturgických kníh. Prvé uvádzame typické vydanie, potom slovenský a český preklad.

Umění v posvátné službě

Preklad niekoľkých článkov, textov a úrvykov je publikovaný ako samizdat (klepanica - rukopis) bez miesta a vročenia.

JUNGMANN, J.A.: Liturgická obnova

Preklad je publikovaný ako samizdat bez miesta a vročenia. Nachádza sa v: Centrální katolická knihovna, Knihovna Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pod signatúrou: A 411

JUNGMANN, J.A.: Genetický výklad mše

Preklad je pôvodne publikovaný: Genetický výklad mše, Matice Cyrilometodějská, Olomouc MCM (v skutočnosti však 1992?). Ladislav Tichý (překladatel)

Zdroje liturgickej obnovy

Skratky

AAS = Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale, Typis Polyglottis Vaticanis 1909 sqq.

Vyvesovanie zástav a vlajok

Nie sú mi záme diecézne predpisy našich diecéz, pretu tu uvádzam ako inšpiráciu zásady z českého prameňa: Kostelník — praktická příručka, MCM, Olomouc 2010, p. 45 s.

Redakčné články