Liturgia

Liturgia a liturgika

Birmovanie

Birmovanie — čo treba pripraviť

Krst

Krst — čo treba pripraviť

Biskupská pastoračná návšteva

Biskupská pastoračná návšteva — čo treba pripraviť

  a) v presbytériu:
  — kniha orácií (Misál alebo Modlitebník).

  b) v sekretáriu:
  — kríž na sprievod;

Liturgia hodín

Liturgia hodín — čo treba pripraviť

  a) v presbytériu na svojich miestach:
  — knihy liturgie hodín pre účastníkov;

  b) v sekretáriu:

Slávnostná omša

Slávnostná omša — čo treba pripraviť

  a) v presbytériu na svojich miestach:
  — misál;
  — lekcionár;
  — koncelebračné knižky;

Slávenie liturgie slova

Slávenie liturgie slova — čo treba pripraviť

a) v presbytériu na svojich miestach:
— misál, alebo kniha s oráciami;
— lekcionár;

Štáciová omša biskupa

Štáciová omša biskupa — čo treba pripraviť

  a) v presbytériu na svojich miestach:
  — misál;
  — lekcionár;
  — koncelebračné knižky;

Redakčné články