Liturgia

Liturgia a liturgika

Pohrebné obrady v čase ohrozenia infekciou

V čase zvýšeného ohrozenia infekciou je nanajvýš vhodné upraviť pohrebné obrady tak, aby sa minimalizovalo riziko infekcie. V nasledujúcich riadkoch podáme niekoľko zásad, ktoré je rozumné dodržať a vzorový pohrebný obrad, ktorý sa môže použiť.

Ako sláviť nedeľu bez svätej omše?

Mnohí si v dnešných dňoch, keď prebiehajú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy vírusom, kladú otázku ako sláviť nedeľu bez svätej omše, bez kňaza, bez možnosti ísť do kostola?
Cirkev pamätá aj na takéto situácie, dňa 2. júna 1988 vydala Kongregácia pre bohoslužbu Direktórium o nedeľných sláveniach bez prítomnosti kňaza (Directorium de celebrationibus dominicalibus absente presbytero).

Caeremoniale Episcoporum 1886

Caeremoniale Episcoporum 1886 (lat. pdf) je normatívny text, ktorý bol platný až do r. 1984, kedy ho pre novus ordo nahradilo nové vydanie. Pre mimoriadnu formu je text platný stále.

Modlitebník 1943

Redakčné články