Liturgia

Liturgia a liturgika

Caeremoniale Episcoporum 1886

Caeremoniale Episcoporum 1886 (lat. pdf) je normatívny text, ktorý bol platný až do r. 1984, kedy ho pre novus ordo nahradilo nové vydanie. Pre mimoriadnu formu je text platný stále.

Modlitebník 1943

Proprium Slovachiae 1977

Redakčné články