Veda

Príspevky z oblasti jednotlivých vedných disciplín, okrem oblasti informačných technológií.

Inteligencia v prírode

Privilegovaná planéta

O tom ako unikátnosť parametrov týkajúcich sa našej planéty Zem poukazuje na to, že za tým celým stojí Boh.

Nízky vek Zeme

Jeden starší dokumentárny film o alternatívnom pohľade vedcov na vek Zeme.

O vzťahu medzi globálnym otepľovaním a kontrolou populácie

Planéty

Planéty našej slnečnej sústavy. Tieto fotky zverejnila minulý týždeň NASA. Veľká škoda, že sa stále hrabeme v prachu našich prízemností, a zabúdame na Boží plán, naplniť Zem, Vesmír životom a láskou.

Jedno z najlepších videí o viere, evolúcii a naivite

...konečne aj so slovenskými titulkami, i keď nie kompletnými. Aj tak vďaka.

Pridávam aj pár známejších videí k téme...

Prípad Galileo Galilei v kocke

CIRKEV VERZUS VEDA
Príbeh o boji medzi vedou a náboženstvom je fabuláciou pôvodom z devätnásteho storočia. Mená fabulátorov sú známe, ako J. W. Draper alebo A. D. White.
Našli sa však aj ich pokračovatelia. Na konci tridsiatych rokov dvadsiateho storočia napísal Bertolt Brecht hru Život Galilea, ktorá bola v roku 1975 dokonca sfilmovaná. Brechtova hra pojednáva o zlomyseľnosti kňazov a čnostiach vedcov. Robí z Galilea sekulárneho svätca, mučeníka vedy.

V dôsledku šírenia jednostrannej verzie Galileovho prípadu sa rozmohlo presvedčenie, že Cirkev bránila pokroku vedeckého bádania.
Okrem Galilea sa zvyknú niekedy vyťahovať i mená ako Mikuláš Koperník alebo voľnomyšlienkár Giordano Bruno, člen dominikánskeho rádu.
Bruno bol upálený na hranici, ale nie za koperníkovské názory, ale za celý rad teologických heréz týkajúcich sa Najsvätejšej Trojice. S vedou tento prípad nemá v podstate nič spoločné. Až do Stalinových a Hitlerových čistiek v 20. storočí, bol rozhodnutím vlády popravený jediný skutočný vedec, ktorým bol veľký chemik Antione Lavoisier, oddaný katolík, ktorý počas Francúzskej revolúcie skončil pod jakobínskou gilotínou.

Redakčné články