Veda

Príspevky z oblasti jednotlivých vedných disciplín, okrem oblasti informačných technológií.

Inteligentne naprojektovaný svet

Darwinove tragické omyly - Celosvetová potopa

Kvantová mechanika v súlade s existenciou Pozorovateľa

Nezabudnite si zapnúť titulky.

Jadro tvojej viery alebo halucinácia o zmŕtvychvstaní?

Nasledujúce riadky sú z knihy Život po smrti od autora Dinesh D'Shouza:

Inteligencia v prírode

Privilegovaná planéta

O tom ako unikátnosť parametrov týkajúcich sa našej planéty Zem poukazuje na to, že za tým celým stojí Boh.

Nízky vek Zeme

Jeden starší dokumentárny film o alternatívnom pohľade vedcov na vek Zeme.

Redakčné články