Veda

Príspevky z oblasti jednotlivých vedných disciplín, okrem oblasti informačných technológií.

Galaxia Cartwheel

Zrážka neutrónových hviezd

Inteligentne naprojektovaný svet

Darwinove tragické omyly - Celosvetová potopa

Kvantová mechanika v súlade s existenciou Pozorovateľa

Nezabudnite si zapnúť titulky.

Jadro tvojej viery alebo halucinácia o zmŕtvychvstaní?

Nasledujúce riadky sú z knihy Život po smrti od autora Dinesh D'Shouza:

Redakčné články