Aktuálne dianie

Aktuálne dianie doma i vo svete.

Žalm 33

„Milosti Pánovej plná je zem.“ (žalm na dnešný deň)

A netreba za ňou chodiť po cestách-necestách.

Treba ju len vnímať vo svojom živote.

Byť v správnej chvíli na správnom mieste


„Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“
(alelujový verš dnešného dňa)

Pozvanie jesene


Tak sa zdá, že tohtoročná jeseň sa riadne rozhadzuje,
vo veľkom míňa farby z maliarskej palety.
Čo na nej asi tak zostane?
Vari len čierna a biela.

Pár jednoduchých dôvodov prečo povedať Halloweenu v škole a škôlke 'Nie'

Keď uvažujem aký je prínos Halloweenu v jeho súčasnej podobe pre deti, nenachádzam na ňom niečo skutočne hodnotné.

Cesty, cestičky, chodníky...


Sú pre nás životne dôležité ako žily v našom tele.
Bez nich nedôjdeme do cieľa.

Ale sú aj zradné.
Môžeme sa po nich od nášho cieľa vzďaľovať.

Možno je to jeden z posledných

Možno, že je to jeden z posledných obrázkov tejto jesene,
ktorý dýcha slnkom.

Možno už prídu len zamračené, upršané, chladné dni.

Rok viery


Ježiš povedal učeníkom:
„Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu:

Redakčné články