Aktuálne dianie

Aktuálne dianie doma i vo svete.

29. Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy Jasna Góra 2012

„S Máriou cestou viery.“
(heslo 29. Celopoľskej púte železničiarov Jasná Hora 17.-18.11. 2012)

Jeseň je veľkorysá, ale...


Jeseň je veľkorysá, ale vlastne je aj krutá.
Ponúka pestré farby, ale vyberá aj daň.
Každý list, aj ten najkrajší, jej ju nakoniec zaplatí.

Pozeráme sa, no nie vždy aj vidíme

Aj cez čisté sklo nemusíme nič vidieť.
Ak sa pozeráme len na svoj odraz v ňom.

Aj vo svojom živote nemusíme nájsť Boha.

Hovorí sa, že...

,
V jesenné dni, keď má slnko asi „náhradné voľno za leto“,
možno si myslia niektoré stromy, že majú šancu zaň suplovať.

Lk 13, 22-30


Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil.
Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“

Keď príde čas chryzantém

Keď príde čas chryzantém, akoby sme naraz trochu zmúdreli.
Spomenieme si na miesta, kde nájdeme mená svojich blízkych,

Na pripomenutie: Krajiny porušujúce najzákladnejšie práva

Medzi krajiny najviac porušujúce najzákladnejšie ľudské práva patria štáty Západnej Európy, Severnej Ameriky a Severovýchodnej Ázie, ale aj mnohé ďalšie.

Redakčné články