Aktuálne dianie

Aktuálne dianie doma i vo svete.

Múdrosť stromov

Nemajú túžbu letieť stromy
tak, ako letia oblaky.
Nemajú túžbu.
To je šťastie.
Veď keby nám tak uleteli,
to by bol riadne divný svet.

Zase sme na začiatku


Náš život to sú túžby,
ktoré v sebe nosíme,
priania,
ktoré dostávame,
a realita,
ktorú žijeme.

Kampaň ADOPTUJ SI POLITIKA sa rozbieha


Na tejto webovej stránke sa možno aj oficiálne zapojiť do modlitebnej kampane za politikov.

Tak si tam stoja

Tak si tam stoja na zastávke autobusu.
Už druhý deň.
Koľko spojov im už asi odišlo?

Niekedy je aj človek ako „snehuliak“ pri ceste.

Sviatok Krista Kráľa

K oslavám kráľov patria aj kráľovské paláce,
stovky či až tisícky hostí, veľká publicita...

K oslave Kráľa patria aj malé,

Výzva na zrušenie LGBTI Úradu Vlády

November a hmla

November a hmla patria k sebe.

Ale hmla nie je príjemná.
Je zneisťujúca.
Nevieme, čo nás v nej čaká.

Ale je aj pomíňajúca.

Redakčné články