Aktuálne dianie

Aktuálne dianie doma i vo svete.

Žalm 37,5

Niekedy príde chvíľa (či vždy je tu?), že sa musíme rozhodnúť.
Čo povedať, čo urobiť, kadiaľ ísť...
Priamo či okľukou?

Viera je poklad života

9. rozhlasová púť Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva
v Krakove, sobota 18.5.2013.

Motto: Viera je poklad života

Víťaz berie všetko

Túžime po víťazstvách.
V tých „žabo-myších vojnách“,
o presadenie našej predstavy, názoru...,

Bezbariérový vstup

Opravovali sme schody do kostola.
Robili sme aj bezbariérový vstup.
Ten dnes patrí k bežnému komfortu života.

Dobrá správa

Voňajú.
Tak, ako dokážu voňať len ony.
Svojou charakteristickou vôňou.
Možno ju aj ty cítiš.
Aj takto, z obrazovky počítača.

Nepochopiteľné veci

O kvetoch hovoríme, že sú pekné, krásne, prekrásne...
Tešíme sa z nich a tešíme nimi druhých.

Redakčné články