Aktuálne dianie

Aktuálne dianie doma i vo svete.

Petícia - Nahota na predaj

Viac informácií o petícii a zapojenie sa do nej - nahotanapredaj.sk

Pripomenutie - Blíži sa Národný pochod za život - Košice, 22. september 2013

Ak ľudia, ktorí vzývajú meno Krista, nie sú ochotní postaviť sa proti niečomu tak zlému ako je zabíjanie detí, potom svet má právo pýtať sa, či je Kristus skutočný. (Frnacis Schaeffer, anglický teológ)

Ktovie...

Čistá modrá obloha má svoje nezameniteľné čaro.

Ale pristane jej to aj vtedy, keď sa na nej objavia malé či väčšie oblaky.

Oblohe to pristane.

Poštové holuby

S fotoaparátom v ruke som kľačala na parapetnej doske otvoreného okna
a modlila sa, :) aby ešte chvíľu vydržala jeho batéria,

S pápežom na pláži

Dnes sa v brazílskom hlavnom meste Rio de Janeiro, pod majestátnou sochou Krista Vykupiteľa na vrchu Corcovado, skončili 28. Svetové dni mládeže.

Jn 20, 24-29

-Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.
Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“

Sólo pre drozda

Kým dedina otvorí oči a začne žiť svoj bežný stereotyp,
z konára stromu odznieva „sólo pre drozda“.

Má priestor,
tak to dáva na „plné pecky“.

Redakčné články