Aktuálne dianie

Aktuálne dianie doma i vo svete.

S pápežom na pláži

Dnes sa v brazílskom hlavnom meste Rio de Janeiro, pod majestátnou sochou Krista Vykupiteľa na vrchu Corcovado, skončili 28. Svetové dni mládeže.

Jn 20, 24-29

-Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.
Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“

Sólo pre drozda

Kým dedina otvorí oči a začne žiť svoj bežný stereotyp,
z konára stromu odznieva „sólo pre drozda“.

Má priestor,
tak to dáva na „plné pecky“.

Nepochopiteľné veci IV.

Sú slzy bolesti, smútku, beznádeje...,
ale aj slzy úľavy, radosti, zmierenia...

Sú slzy, ktoré neradi vidíme
a slzy, ktoré nás potešia.

Súvisy

Prešlo pár minút a všetko bolo inak.
Obloha sa zatiahla ťažkými, mokrými závesmi
a na zem začali padať veľké kvapky vody.

Chýbajú, ale...

Leto začína naberať na „kvalite“
a drôty elektrického vedenia sú stále prázdne.
Čo sa stalo?
Vari tento rok neprileteli?

Nepochopiteľné veci III.

Pre oči nič mimoriadne,
ale pre čuch...

Dopriala by som to každému.
Cítiť vôňu kvetov hrozna.
Lebo kto nezažil, asi neuverí.

Redakčné články