Aktuálne dianie

Aktuálne dianie doma i vo svete.

Starobná dôchodkyňa

Podľa zákona č. 54/1956 Zb., ktorý u nás platil dlhých 47 rokov,
už odvčera som mohla byť starobná dôchodkyňa. :)

Nepochopiteľné veci VI.


„Ťahal dedko repku, babka dedka, vnučka babku, psíček vnučku,
mačka psíčka, myška mačku.
A... podarilo sa!
To bolo radosti...“

***

2. október

„Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“
Ž 91

Boh dáva príkaz.
Pre človeka všetko dokonale zabezpečil.

Znásilnená žena a potrat

V posledných dňoch sa rozprúdila silná diskusia na tému potratov. K nej by som prispel trochu aj ja a to dvoma myšlienkami z toho jedno je video-svedectvo. Ide tu o zdôraznenie niečoho dôležitého na zamyslenie, pretože niekoho sa táto problematika životne dotýka.

Pred nejakým časom som čítal, že niekde v Indii majú zvyk, že znásilnenú ženu môže dať jej muž ukameňovat(asi nie celkom legálne, ale deje sa to), aby neprežíval traumu, že žije jeho manželka, ktorá bola zneuctená, čo je aj pre muža poníženie. Pyká teda nevinná. Podobne sú na úrovni ako v Indii aj niektorí ľudia u nás, keď chcú popraviť potratom nevinné dieťa, lebo má stigmu, že bolo počaté pri znásilnení.

Či potratiť alebo nechať žiť dieťa počaté po znásilnení je do istej miery aj o veľkosti alebo malosti človeka, tak ako je tomu aj v mnohých iných prípadoch... najmä o veľkosti jeho srdca...

Výveska

Na mojej „výveske“ toho nie je veľa.
Je tam jeden „oznam“ pre moju ustráchanú dušu,
jeden pre moju melancholickú dušu
a jeden – pragmatický.

Nemocničné izby

V nemocničných izbách často býva prievan.
Z myšlienok, ktoré bez únavy pobehujú hlavou.
Od rána do večera, od večera do rána...

Racionálnosť v apoštoláte ...

Azda každý veriaci sa stretol s pojmom "apoštolát", či
"laický apoštolát". Vieme asi, že smeruje veriaceho ku aktívnemu svedectvu o Ježišovi v našom živote, a to aj vo všedných dňoch. Viacerí sa mu venujeme s väčším, či menším úspechom. Boh vie využiš aj naše nesmelé svedectvá, ktoré môžu mať ešte kus cesty ku dokonalosti. Ale ... , myslím, že každý dobrý fudbalista sa poteší dobrej nahrávke viac, ako zle umiestnenej. Tak isto aj Pán Ježiš bude mať väčšiu radosť z našej "dobrej práce" aj pri našom apoštoláte. Teda aj z našej "dobrej prihrávky". Ako na to ?

Redakčné články