Aktuálne dianie

Aktuálne dianie doma i vo svete.

Ako rastú chlapci?

Ako rastú chlapci?

Ľudová múdrosť hovorí:
„Pomaly chlapci rastú.“

A realita?
Tá hovorí:
Rastú pomaly, ale... s veľkou odvahou.

Malý príklad

Sú tvrdé skaly, tvrdé betóny,
ale aj tvrdé srdcia.
A niekedy si myslíme, že je to tak navždy.

Ale tvrdosť nie je nemenný stav.

Záchrana historickej pamiatky

Svojim hlasom môžeme podporiť niektorý z historických portálov na Slovensku.

Portál s najvyšším počtom klikov dostane od nadácie VÚB financie na obnovu.

Čarbanice

Pri pohľade na oblohu sa môže zdať, že nie je nič ľahšie,
ako „čarbať“ bielou farbičkou po nekonečnom modrom plátne.

Otvorený list na odvolanie Oľgy Pietruchovej

Otvorený list na odvolanie Oľgy Pietruchovej, riaditeľky odboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí.

Keď gender ideológia narazí na vedu

Ďalšie choré hlasovanie v EP

Dňa 21.10.2013 bude EP prerokovávať správu o sexuálnych právach a rodovej rovnosti, ktorá v prípade, že bude odhlasovaná, bude základom direktívy pre všetky krajiny EÚ.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0306&language=SK&mode=XML#title5

Vyzývajte našich poslancov, aby hlasovali proti, prípadne môžete poslať výzvu aj niektorým poslancom z iných európskych krajín. Kontakty na slovenských poslancov v Európskom parlamente nájdete tu:

http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/search.html?country=SK

Text mailu pre inšpiráciu:

Redakčné články