Rodina

O rodine, jej problémy, čaro, zmysel i úlohy.

Ponúknime alternatívu


Rozhodol som sa apelovať na kresťanov, ktorí nie sú ľahostajní k situácii opustených detí v detských domovoch. Možno mnohí nie sú celkom pripravení na dlhodobú starostlivosť o takéto deti, ktoré kvôli tomu čo všetko prežili, si so sebou nesú špecifické problémy a postihnutia. Možno nie sú na to pripravení dosť psychicky, finančne alebo časovo. Treba sa však pozerať na situáciu pravdivo a nie cez prizmu pýchy a nášho ega so sklonmi k pohodlnosti, ktoré nám vždy budú nahovárať, že nemáme na to vhodné podmienky. Je potrebné si uvedomiť, že ideálna situácia vo väčšine prípadov nebude nikdy. Ale, ktorí ľudia z tých, čo sa začali venovať iným ľuďom na okraji mali perfektné podmienky na svoju činnosť? Žeby Don Bosco, ktorý nemal viackrát istú ani strechu nad hlavou pre svojich chlapcov? Alebo Matka Tereza, ktorá neraz čelila prenasledovaniu zo strany hinduistických fundamentalistov? Prípadne náš súčasník Maroša Kuffa zo Žakoviec? Stačí sa spýtať na kapacitu jeho centra pre bezdomovcov a na počet ľudí, ktorí v ňom reálne žijú.

Chlapec, ktorý ma miluje

Bola krásna októbrová nedeľa.
A tak mi napadlo,
že by som sa mohla vybrať na prechádzku.
No nielen to.
Dal by sa urobiť aj dobrý skutok.
Spojiť prechádzku s návštevou rodiny,

Maximálna mužnosť - príručka pre rodinný život

RECENZIA

Edwin Louis Cole: „Maximálna mužnosť – príručka pre rodinný život“

Vydavateľstvo: Slovo života international Bratislava, 2006, ISBN 80-89165-11-7, s.135

Rodina v dnešnej dobe...aj takto

Milí priatelia!
Chcem sa podeliť o svedectvo ako Boh koná zázraky aj dnes...

Právo na život

Právo na život... Jedno zo základných a najdôležitejších práv človeka, a predsa stále nie dostatočne uspokojené. Ako rastie veda, čoraz viac upadá ten najzákladnejší kameň, ktorý by mal držať všetko pohromade.

Mentor

Volal sa Mentor.Prišiel do triedy a ... spustil:"Mali by ste sa viac učiť,nemali by ste toľko sedieť za internetom,mali by ste počúvať viac klasiky,nielen tú Vašu pop arénu,mali by ste viac pomáhať slabším,mali by ste získať viac skúseností,mali by ste sa svedomitejšie pripraviť na život a čítať viac kníh,nehovoríte správne slovensky,mali by ste viac spať a ...

Otec a liturgia

keď mám teraz trošku času, postupne chcem zverejniť niektoré svoje seminárne/semestrálne práce. ako prvú ponúkam prácu o vzťahu otca rodiny a liturgie.
Ide o úzke prepojenie medzi prirodzeným vzťahom k otcovi rodiny a nadprirodzeným vzťahom k Bohu Otcovi. Oba tieto vzťahy chápané vo vzájomnej súvislosti prestávajú byť suchým teoretizovaním a ich prepojenie sa stáva aktuálnym problémom viery a jej prežívania v súčasnosti.

Redakčné články