Pre mladých

Témy, ktoré hýbu mladými.

Štrnásty marec 2016

Ahoj, v dnešný deň a pri príležitosti blížiaceho sa 14. marca by som opäť raz rada ocitovala Dr. Jozefa Tisa.

SDM-Krakov-2016

Svetové dni mládeže (SDM) sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta - katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Predsedá im Svätý Otec a slávia sa každé dva až tri roky.

Svetové dni mládeže vznikli v roku 1984 na Kvetnú nedeľu, keď pápež Ján Pavol II. zvolal rímsku mládež, aby s ním slávila Svätý rok vykúpenia. Keďže ich nadšenie prekonalo všetky očakávania, v roku 1985 napísal pápež mladým po celom svete list a začala veľké dobrodružstvo Svetových dní mládeže.

Cieľom SDM je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Majú tiež podporovať angažovanosť mladých v Cirkvi, radovať sa z viery a premýšľať o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež.

Najbližšie Svetové dni mládeže sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2015 v poľskom Krakove, v meste úzko spojenom so svätým pápežom a zakladateľom SDM Jánom Pavlom II. Mottom stretnutia sú slová Ježiša Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (por. Mt 5, 7).

Výchova k láske, manželstvu a rodičovstvu v tlačenej podobe


Výchova k láske, manželstvu a rodičovstvu v tlačenej 56 stranovej podobe vo formáte A5 má za cieľ pomôcť hlavne mladým ľuďom dobre prežívať vzťahy a svoju sexualitu. Brožúrka je vhodná pre dospievajúcu mládež, snúbencov, rodičov, katechétov a vychovávateľov a takisto pre animátorov venujúcich sa mládeži. V brožúrke sú zhrnuté všetky hlavné témy týkajúce sa vzťahov a sexuality. Autor je bývalý pracovník v oblasti sociálno-právnej ochrany dieťaťa, v súčasnosti podnikateľ a otec 8-člennej rodiny s tromi deťmi v pestúnskej starostlivosti. Snahou autora bolo, aby obsah bol v súlade s katolíckym učením v oblasti sexuality.

Objednávací formulár nájdete na tomto odkaze: http://realfantasystudio.com/sk/vychova-k-laske-manzelstvu-a-rodicovstvu/

Kardinál Rylko rok pred Svetovými dňami mládeže v Krakove

„V Krakove budú mladí ľudia pozvaní, aby uvažovali nad témou «milosrdenstva ako ideálu života a ako kritéria pre dôveryhodnosť našej viery»; budú vyzvaní, aby znovu objavili milosrdnú Božiu tvár, ktorá sa prejavuje v tvári Ježiša Krista - Božieho Syna, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych pre nás. Z Krakova sa musí po celom svete rozšíriť správa plná nádeje, o láske milosrdného Boha voči každému človeku na zemi. Pápež hovorí: «Koľkými púšťami aj dnes musí človek prejsť! Zvlášť púšťou, ktorá leží v ňom, keď chýba láska k Bohu a k blížnemu [...], ale Božie milosrdenstvo je schopné dať zakvitnúť aj vyprahnutej krajine...».“

Pros ju, Matku Sedembolestnú

Nechaj svoje slzy splynúť a zmiešať sa s Máriinými slzami a vo svojej bolesti ju objím a nechaj sa ňou objať a pros ju, Matku Sedembolestnú, o dar nového života – nového života pre teba, o dar žiť nan

Čo vám Pietruchová nikdy o sexe neporozpráva

Ehm, vlastne nikdy nehovor nikdy. Kiež by to platilo aj v tomto prípade. Výborná prednáška pre mladých o sexualite. Video je s titulkami, ale chcelo by to nadabovať...

Je ušná spoveď naozaj dôležitá?

Niektorí kresťania katolíci cítia vo svojom srdci sympatie k iným, ako riadnemu spôsobu znovunadobudnutia Božej milosti. Ten riadny je reprezentovaný sviatosťou zmierenia, pričom niektorí z nás už neraz v živote zatúžili niektoré okamihy hanby pred Kristovým tlmočníkom vynechať, zabudnúť, zrušiť. Dokonca viacerí sympatizujú s protestantskou spiritualitou, ktorá verí, že človek sa môže aj riadnym spôsobom zmieriť s Bohom bez sprostredkovateľa, bez zástupcu Cirkvi Pána Ježiša. Týchto kresťanov katolíkov to až môže pohltiť natoľko, že si začnú myslieť, že k odpusteniu potrebujú nejaké skutky, na čo ich protestantská teológia upozorní, že si to protirečí s evanjeliom Svätého písma. Skúsme sa však na okamih pozrieť na túto otázku bližšie – je pravdou, že k odpusteniu sú potrebné skutky? Je sviatosť spovede skutok, skutok Zákona, ktorý treba vyplniť, aby sa dal priestor Božej milosti? Ide potom vôbec o milosť zdarma, ako nám to proklamuje sv. apoštol Pavol v Písmach?

Redakčné články