Ľudia

Príbehy zo života bežných ľudí, osobností a svedectvá.

Vianočná temnota

Momentálne sme v období adventu teda očakávame narodenie nášho spasiteľa Ježiša. Obdobie Vianoc patrí medzi najväčšie obdobia kalendárneho roku.

Nesmrteľnosť v smrteľnosti

O môj Bože,čo si zamýšľal tým,keď si vložil nesmrteľnosť do obálky smrteľnosti?Hovorievame,že nesmrteľné sú národy,kultúry,civilizácie,dejiny,umenia...Hovoríme,že oni tu budú,aj keď my sa pominieme.Sú

Človek-máme byť načo hrdí?

Túto tému som dostala na hodine SJ, bolo to myslím v piatok.Veľmi som sa tešila domov,no len čo som otvorila dvere v do mojej izby,zbadala som tam dve osoby.

Zázrak

„Zázrak je mimoriadny jav spôsobený nadprirodzenou silou. Pri tvorbe predstáv o zázraku intervenuje často predpoklad zrušenia prirodzenej zákonitosti v behu udalostí.“ Toľko encyklopédia.

Proste a dostanete... Ale prečo to nefunguje?


Nikdy plne nepochopíme akúsi "rovnováhu", ktorú Boh udržiava medzi rešpektovaním slobodnej vôle všetkých ľudí a medzi jeho pôsobením vo svete.

Viac alebo menej šokujúce videoposolstvá

Neznášam PowerPoint prezentácie, ale táto stojí za to

Prezentáciu si možno stiahnuť na konci tohto blogu. Prikladám tiež pár ďalších zaujímavých myšlienok v textovej podobe.

Redakčné články