Strom života

Mystérium kríža, pred ktorým nielen na Veľký piatok stojíme, presahuje každého z nás. A pravdu povediac, dĺžka ľudského života nikdy nebude stačiť, aby sme sa dokázali naplno ponoriť, naplno prežiť to úžasné tajomstvo Božej lásky a moci, ktoré sa nám na dreve kríža ponúka.

Ponajprv je to realita človeka: z lásky na Boží obraz stvorený, z lásky povýšený ničím nezaslúženým darom prvotnej milosti a z lásky pozvaný do spoločenstva Božej rodiny.
Ako krásne sú vyjadrenétieto skutočnosti v prvých kapitolách knihy Genezis. Osobitne stará chaldejská báseň o rajskej záhrade obrazným spôsobom hovorí o podstatných veciach prvotnej milosti i ľudskej revolty. Tej revolty, v ktorej sme chceli vyťať strom života, mysliac si, že nepotrebujeme z neho čerpať, že sami sme si životom, mocou i božstvom, ktoré presiahne i pozvanie samého Boha.

Tak prichádzame k realite cesty človeka: bez milosti Božej, bez sily z plodov toho stromu nie sme schopní žiť a svojím životom naplniť to, čo je hlboko votkané v prirodzenosti človeka - túžbu po láske, pravde, spravodlivosti, večnosti, odpustení a dobre, ktoré chceme konať a predsa v ľudskej slabosti skôr po sebe šliapeme a krásu túžby na plač meníme.

A realita Boha? To je mystérium... Mystérium lásky, ktoré zhliada na človeka a prichádza, aby ho vyslobodila z jarma jeho slabosti, hriechu a smrti. Je to mystérium nového stromu života, ktorý je zasadený tam, kde a ako sa človek nachádza - v tvrdej pôde a v tvrdom, mŕtvom dreve smrti, dreve kríža. To, čo Boh robí, je úžasné - vlastného Syna posiela, naplno sa nám v ňom dáva, aby sme v úžase pred krížom stáli a videli, ako je na toto mŕtve drevo povýšený a zlobou človeka prebodnutý.

Prebodnutý Ježiš - nielen človek, ale Pán, ktorého krv je mocná a svätá. Krv, v ktorej sa z mŕtveho dreva stáva nový strom života s plodom, ktorým je Ježiš sám, aby sme z neho jedli a nikdy nezomreli. Krv, ktorá obmýva a očisťuje všetko to, čo je na tento kríž pribité a do Kristovho náručia vložené.

Čože nám to Boh ponúka? Ježiša, ktorý sa z lásky za nás obetoval! Hriech, ktorý ako dlžobný úpis môžeme na kríž pribiť a v odpustení sa znovu narodiť! Strom život, ktorý nesie Ježiša - nový plod života, z ktorého môžeme prijímať, hriech prekročiť, lásku živého Boha svojím životom napĺnať a k večnému životu putovať!

Viacero slov som napísal a stále veľmi málo povedal o tajomstve, ktorým je ukrižovaný Ježiš na dreve kríža. Ak však čo len trošku toto tajomstvo chápeme a Ježišových rán sa dotýkame, NEBOJME SA ku krížu vykročiť, svoj dlžobný úpis tam pribiť, zo stromu života Kristom sa sýtiť a svojím životom tento kríž aj vyjadriť.

Informácie o Peter Šantavý

Obrázok používateľa Peter Šantavý

Krátke info o sebe (nepovinné)

Jeden z tých, ktorí stoja za Christ-Net.Sk...

Creative Commons License
Moje príspevky sú zverejnené pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, ktorá je určená pre slobodné zdieľanie a používanie informácií.

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články