Nebojme sa lásky, ktorá sa nám s takou láskou dáva...