V kresťanstve nejde v prvom rade o dokonalé správanie